TECO 2030 ASA

TECO 2030 flytter inn i sin nye gigafabrikk i Narvik

Del

(Lysaker, 1. juli 2021): Det norske teknologiselskapet TECO 2030, som utvikler løsninger som skal bidra til å kutte utslippene til skip og annen tungtransport, overtar i dag sine nye fabrikklokaler i Narvik. Arbeidet med å gjøre klar brenselcellefabrikken begynner nå for fullt.

TECO 2030s nye anlegg i Narvik vil bli et kombinert innovasjonssenter og fabrikk, og vil huse Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Fabrikken og innovasjonssenteret vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk.

– Dette bygget er svært avansert, innflyttingsklart og helt perfekt for oss. Vi vil nå benytte de neste par månedene på å se hva vi kan bruke av den eksisterende infrastrukturen, før detaljplanleggingen av anlegget og produksjonslinjene starter til høsten, sier Erling Hoftun, styreleder for TECO 2030 Innovation Center AS.

– Vi vil begynne å ansette folk som skal jobbe på fabrikken i løpet av første halvdel av 2022, og tar sikte på å starte manuell pilotproduksjon av brenselceller ved fabrikken allerede senere samme år, sier Hoftun.

Fremtidens motor

Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til klimavennlig hydrogen, og dermed bli helt utslippsfrie.

TECO 2030 utvikler brenselcelleteknologi i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL, som også vil bidra i planleggingen og etableringen av fabrikken og innovasjonssenteret i Narvik.

Lokalene som skal huse anlegget eies av eiendomsselskapet Teknologiveien Eiendom AS, som leier det ut til TECO 2030 ASA gjennom en langsiktig leieavtale med kjøpsopsjon.

Stor støtte fra lokalsamfunnet

TECO 2030 annonserte i mars at de hadde valgt Narvik som lokasjon for sin nye brenselcellefabrikk, og har siden blitt møtt med stor entusiasme fra lokalsamfunnet i Narvik.

– Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått lokalt i Narvik. Vi har opplevd et helt enormt engasjement fra lokalsamfunnet og fått mange henvendelser fra folk som ønsker å hjelpe oss med etableringen, sier Hoftun.

TECO 2030 vurderer for tiden ulike finansieringsalternativer for fabrikken og innovasjonssenteret, og undersøker mulighetene for å få offentlig støtte for å få realisert prosjektet.

Vil skape 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030

Over den neste tiårsperioden forventes det totale investeringer i anlegget på opp mot én milliard kroner. I løpet av denne perioden kan det skapes opp mot 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon.

TECO 2030 forventer å ha rundt ti ansatte ved fabrikken innen utgangen av 2022 og rundt hundre innen utgangen av 2025. Så mange som mulig av disse vil bli rekruttert fra nærmiljøet. Det vil bli behov for folk med ulik kompetanse; slik som elektrikere, mekanikere, rørleggere og ingeniører og sivilingeniører innen prosess, elkraft, elektro og automasjon.

– Etableringen av vår kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik vil ha ringvirkninger som ikke bare vil være bra for klimaet fordi det vil føre til lavere drivhusgassutslipp fra skipsfarten. Det vil også bidra til verdiskapning i Nord-Norge, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Ved å etablere anlegget i Narvik, vil TECO 2030 bidra til etablering av flere arbeidsplasser i Nord-Norge, samt til å øke norsk kompetanse på produksjon av brenselcellesystemer, sier Enger.

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, TECO 2030 ønsker derfor å gi forskningsmiljøer mulighet til å bruke anleggets utstyr for testing av brenselcelleelementer i perioder der det ikke benyttes i produksjonen.

Brenselceller kan føre til store utslippsbesparelser

Etter planen skal brenselceller med en samlet kapasitet på 10 MW produseres ved fabrikken i løpet av 2022, og produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene. Innen 2030 vil fabrikken kunne produsere 1,2 GW med brenselceller per år, hvilket vil tilsvare flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Samlet kan brenselceller med en total kapasitet på 1,2 GW produsere like mye strøm som et stort kjernekraftverk, og når skip bytter ut dieselmotorer med disse, kan det føre til årlige utslippsbesparelser på rundt 4 millioner tonn CO2.

Det er like mye som Oslos samlede CO2-utslipp over en treårsperiode, eller rundt åtte prosent av Norges totale CO2-utslipp i 2019, ifølge tall fra Miljødirektoratet og SSB.

Grønn skipsfart

Internasjonal skipsfart er viktig for verdenshandelen, men fører hvert år til store drivhusgassutslipp og forurensning av luft og sjø. For å få skipsfarten til å bli bedre for både klimaet og miljøet, har derfor FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt at karbonintensiteten til internasjonal skipsfart skal reduseres med 40 prosent innen 2030, og at de totale drivhusgassutslippene fra sektoren skal ned minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å bli mer klima- og miljøvennlige. Ved å utvikle teknologi som hjelper skip med å redusere sine utslipp, vil TECO 2030 bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor.

TECO 2030 ASA ble etablert høsten 2019 og har som mål å bli en av de ledende leverandørene innen nullutslippsteknologi til skip. Selskapet har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994.

TECO 2030 har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo, og ble notert på Euronext Growth på Oslo Børs høsten 2020. Selskapet har for tiden rundt 20 ansatte.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Om TECO 2030

TECO 2030 (OSE: TECO) har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip.

Åpent møte i Narvik 2. august

I forbindelse med overtakelsen av fabrikklokalene inviterer TECO 2030 journalister, politikere, næringsliv og andre interesserte til et åpent møte i Narvik mandag 2. august klokken 14.00.

Her vil vi informere om alle planene vi har for anlegget og om våre ambisjoner om å gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad og skape opp mot 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030. Programmet er ikke klart ennå, men hold gjerne av datoen allerede nå!

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 (OSE: TECO) har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom