TECO 2030 ASA

TECO 2030 får 50 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle brenselceller i Narvik

Del

Lysaker, 25. oktober 2021: TECO 2030 har blitt tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som skal produseres i Narvik. Etableringen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030.

TECO 2030 har blitt tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som skal produseres i Narvik. Etableringen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030.
TECO 2030 har blitt tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som skal produseres i Narvik. Etableringen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030.

– TECO 2030 driver med pionerarbeid som har potensial til å endre skipsfarten, kutte utslipp og skape arbeidsplasser lokalt. Dette er inspirerende arbeid, og jeg ønsker TECO 2030 lykke til med et spennende prosjekt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.  

– Jeg er overbevist om at mange av de gode og grønne løsningene som bidrar til å endre verden vil komme fra norske arbeidsplasser. Derfor synes jeg også at utviklingsprosjektet til TECO 2030 er utrolig spennende, sier Vestre.

Største tildelingen til et enkeltprosjekt hittil i 2021

Tildelingen til TECO 2030 er det høyeste støttebeløpet som Innovasjon Norge har gitt til ett enkelt prosjekt hittil i år.

Støtten vil gå til utvikling og testing av de hydrogenbaserte brenselcellene til TECO 2030, som er verdens første brenselcellesystem som er spesialdesignet for bruk om bord på skip og på andre tunge applikasjoner.

– Vår støtte til TECO 2030 er et av flere bidrag til det grønne skiftet i Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Samtidig ser vi at det på sikt kan skape et betydelig antall arbeidsplasser i Narvik. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling over hele landet. Vi mener TECO 2030s løsninger har stort potensial, både i det norske markedet og internasjonalt, sier Haugli.

Grønn verdiskapning i Nord-Norge

Brenselcellene skal produseres ved TECO 2030s nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Anlegget har fått navnet TECO 2030 Innovation Center og vil bli Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

– Vi er fantastisk glade for at Innovasjon Norge har valgt å støtte vårt arbeid med å utvikle hydrogenbaserte brenselceller og for at norske myndigheter nå stiller seg bak det vi gjør. Vi tar dette som et tydelig tegn på at de tror på vår teknologi og våre planer, og det er vi veldig takknemlige for, sier Tore Enger, konsernleder i TECO 2030 ASA.

– Med støtte fra norske myndigheter vil vi nå fortsette arbeidet vårt med å utvikle brenselceller og med å etablere en fabrikk i Narvik der disse skal produseres. Dette anlegget vil føre til økonomisk vekst og opprettelse av nye, grønne arbeidsplasser i Nord-Norge, sier Enger.

– Brenselcellene vi skal produsere her vil bidra til å redusere miljø- og klimaavtrykkene til skip og andre tunge applikasjoner og vil gjøre at de vil kunne bli utslippsfrie, sier han.

En forutsetning for at TECO 2030 skal få utbetalt støtten fra Innovasjon Norge er at selskapet henter ytterligere ca. 160 millioner kroner i egenkapital fra andre investorer innen utgangen av mars 2023.

TECO 2030 ble i september tildelt opptil 5,4 millioner kroner i indirekte støtte fra Forskningsrådet i form av skattefritak under Skattefunn-ordningen for å utvikle fabrikkens første halvautomatiserte produksjonslinje.

Vil skape 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030

Over den neste tiårsperioden forventer TECO 2030 at det vil bli investert opp mot én milliard kroner i anlegget. I løpet av denne perioden kan det skapes opp mot 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon.

TECO 2030 forventer å ha rundt 40 ansatte ved fabrikken innen utgangen av 2023 og rundt hundre innen utgangen av 2025. Etter planen skal fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 60 MW med brenselceller innen utgangen av 2023, og produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene.

Målet at fabrikken skal kunne produsere opptil 1.200 MW med brenselceller per år innen 2030, hvilket vil kunne tilsvare flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Vil søke samarbeid med forskningsmiljøer

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, og i Norge i dag er det foreløpig begrenset med kompetanse på utvikling av brenselceller. TECO 2030 ønsker derfor å samarbeide med universiteter og forskningsmiljøer med mål om å styrke norsk kompetanse på dette området.

Selskapet har inngått en avtale med UiT Norges arktiske universitet, som har en campus i Narvik, om å samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.  

I samarbeid med UiT vil TECO 2030 gi forskningsmiljøer mulighet til å benytte utstyret for testing av brenselcelleelementer ved anlegget i Narvik i perioder der det ikke brukes i produksjonen.

Skal produsere fremtidens motor

TECO 2030 utvikler brenselceller i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL. Brenselceller er fremtidens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til hydrogen, og eliminere drivhusgassutslippene sine.

Brenselceller kan gjøre at skip kan seile utslippsfritt enten på hele reisen, eller på kortere strekninger, slik som inn og ut av de norske verdensarvfjordene. De kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.

Et utslippsfritt alternativ til batterier

Hydrogenbaserte brenselceller fungerer som et godt og utslippsfritt alternativ til batterier. Batterier er store og tunge, har begrenset rekkevidde og tar lang tid å lade. Dette passer ikke for alle skip, og for mange kan derfor hydrogenbaserte brenselceller være en langt bedre løsning.

Brenselceller har lengre rekkevidde, veier mindre og tar mindre pass enn batterier. I tillegg slipper må å bruke tid på å lade dem, og man kan i stedet få etterfylt hydrogen.

TECO 2030 planlegger å teste pilotversjoner av brenselcellene sine på de nye hydrogendrevne taubåtene og transportlekterne til det nederlandske rederiet Chemgas Shipping. Disse skal ferdes på Donau, den nest lengste elven i Europa, og den første leveransen skal etter planen finne sted i 2023.  

Overgang til grønn skipsfart

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale klimagassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere utslippene sine av CO2 og andre klimagasser, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

TECO 2030: Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Innovasjon Norge: Bernt Erik Ellingsen, spesialrådgiver kommunikasjon, kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge. +47 905 77 277, beell@innovasjonnorge.no

 

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TECO 2030 har blitt tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som skal produseres i Narvik. Etableringen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030.
TECO 2030 har blitt tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som skal produseres i Narvik. Etableringen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030.
Last ned bilde
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik.
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik.
Last ned bilde
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.
Last ned bilde
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Last ned bilde
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 har mottatt støtte for å utvikle fremtidens høyhastighetsfartøy4.7.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

(Lysaker, Norge, 4. juli 2022) TECO 2030 ASA (OSE: TECO) leder et konsortium med partnerne Umoe Mandal og BLOM Maritime for å utvikle et hydrogendrevet høyhastighetsfartøy med null utslipp. Konsortiet vil motta inntil 5 millioner kroner i støtte. Fartøyet vil kombinere de klasseledende brenselcellesystemene fra TECO 2030 og energieffektiv katamarandesign med SES-teknologi fra Umoe Mandal. Fartøyet vil ha kapasitet til å frakte 200-300 passasjerer i hastigheter over 35 knop mens det seiler over lengre strekninger.

TECO 2030 has received funding for developing the high-speed vessel of the future4.7.2022 07:00:00 CEST | Press release

(Lysaker, Norway, July 4th 2022) TECO 2030 ASA (OSE: TECO) leads a consortium with partners Umoe Mandal and BLOM Maritime to develop a hydrogen powered high-speed vessel with zero emissions. The consortium will receive up to 5 million NOK in funding support. The vessel will combine the class-leading fuel cell systems from TECO 2030 and energy-efficient catamaran design with SES technology from Umoe Mandal. The vessel will have the capacity to transport 200-300 passengers at speeds above 35 knots while sailing over long distances.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom