Innovasjon NorgeInnovasjon NorgeInnovasjon Norge

Tar opp åtte nye klynger i fornyet satsing

Del

Åtte næringsmiljøer fra ulike bransjer får status som Arena- eller Arena Pro-klynger. Dermed er det fornyede programmet for næringsklynger i gang.

Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge har gjort endringer i klyngeprogrammet, slik at miljøene nå søker om å få status som Arena- eller Arena Pro-klynger. I tillegg kan de over tid kvalifisere seg som NCE, Norwegian Centres of Expertise.

- Disse klyngene vil øke verdiskapingen og innovasjonstakten på viktige områder som helse, klima, transport og energi. Vi ser fram til å følge klyngene videre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

- Jeg vil gratulere de nye klyngene! Klyngeprogrammet har stor betydning for de bedriftene som er med, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. - Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting og økte salgsinntekter. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet. 

Disse klyngene er fra i dag nye medlemmer: 

Arena: 

Construction City Cluster - samler bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Målet er å effektivisere bygninger og byggeprosesser, etablere nye samhandlingsformer og heve kompetansen. Klyngen har 37 medlemmer og planlegger å etablere kunnskapsparken Construction City i Oslo for å samle medlemmene og aktivitetene.

NOSCA Clean Ocean - NOSCA er et etablertnettverk med 27 medlemmer. Utgangspunktet er Bergen, men medlemmene er fra hele landet. NOSCA skal utvikle teknologi, tjenester, verdikjeder og markeder for detektering, klassifisering og håndtering av marint oljesøl, plastforsøpling og uønskede effekter av alger. 

Marine Recycling Cluster - består av 19 medlemmer og samarbeidspartnere med utgangspunkt i Vesterålen. Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder. Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling. 

Autonomiklyngen - består av 23 virksomheter som jobber med autonomi i hav. Her er forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer, teknologileverandører, komponent- og systemleverandører, investorer og innovative kunder. De ønsker å bidra til sikrere, mer effektive og presise operasjoner i havet,og mindre forurensing og klimaavtrykk. Klyngen har utgangspunkt i Trøndelag.  

Arena Pro: 

Norwegian Smart Care Cluster - har vært Arena-klynge i fem år og utvikler norsk helseindustri gjennom bærekraftige løsninger som gir bedre liv for brukerne og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester. 123 bedrifter og 19 offentlige aktører er medlem.Tyngdepunktet er i Stavanger, men medlemmene er fra hele landet og Danmark.  

The WOODWORKS! Cluster - Arena skog skifter navn etter tre år som klynge og ønsker å ta en ledende rolle innen bioøkonomien. Klyngen legger spesiell vekt på hovedområdene bygg, trefiber og skogressurser. Klyngen utgjør en komplett verdikjede med vel 70 aktører som medlemmer og Trøndelag som base.

Norwegian Tunnel Safety Cluster - har også vært Arena-klynge i tre år og hadde utgangspunkt i tunellkompetanse i Stavangerområdet, sammen med sikkerhetskultur fra olje- og gassektoren. Klyngen satser nå på sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Den har hatt kraftig vekst og er nå oppe i 109 medlemmer.  

Solenergiklyngen - målet er å skape vekst ved å utvikle og industrialisere solenergiløsninger i verdensklasse. Denne klyngen har vært Arena i tre år, og har medlemmer i hele Sør-Norge, men flest i Oslo og Akershus. Klyngen har 26 kjernemedlemmer.

I alt kom det inn 31 søknader om å bli tatt opp i klyngeprogrammet.

Fakta om klyngeprogrammet:
Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Innovasjon Norge, i samarbeid med Norges forskningsråd og Siva, er ansvarlig for å drive det. For 2020 er det budsjettert med 189 millioner kroner til klyngeprosjektene. 

Det er i alt 36 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters. 

For mer informasjon, se http://www.innovasjonnorge.no/nic  

Bilder fra arrangementet i dag blir lagt ut på www.flickr.com/innovationnorway.
Bildene kan brukes fritt og krediteres Tom Hansen, Innovasjon Norge. 

Kontaktperson:  

I Innovasjon Norge: EspenWarland, espen.warland@innovasjonnorge.no, telefon 91371729.

I Siva: Preben Sandborg Røe, preben.sandborg.roe@siva.no, telefon 901 25773.

I Forskningsrådet: Christian Haug-Moberg, chh@forskningsradet.no, telefon 976 72 419.

Nøkkelord

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Styrker satsing på bioøkonomi med ny handlingsplan10.2.2020 12:08:14 CETPressemelding

En ny rapport viser at Norge ligger i toppsjiktet i Europa for produktivitet og verdiskaping innen bioøkonomi. Rapporten som er skrevet av Nordisk institutt for studier av innovasjon (NIFU), ser på sysselsetting og verdiskaping innen ulike biobaserte næringer i Norge. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva samler nå krefter for en mer koordinert og styrket satsing på bioøkonomi, og legger i dag frem en ny handlingsplan på området.

Invitasjon til pressefrokost 7.januar: Innovasjon Norges reiselivsfrokost3.1.2020 10:51:52 CETPresseinvitasjon

2019 har vært et begivenhetsrikt år for norsk reiselivsnæring, med flere hyggelige oppturer i besøkstall og en rekke utfordrende diskusjoner knyttet til bærekraft, flyskam og klimagassutslipp. Det er ingen grunn til å tro at 2020 blir noe mindre innholdsrikt. Vi i Innovasjon Norge inviterer deg til vår årlige pressefrokost, hvor vi skal presentere hva som har skjedd i året som har gått, men også ta en titt på prognoser og utsikter for reiselivsåret 2020.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom