Nye Veier

Svært god respons på E16-høringen

Del

I folkemøtene om ny E16 Kongsvinger-E6 i slutten av oktober mante ordførerne innbyggerne til å bruke muligheten til å si sin mening og komme med sine innspill. Det har folk gjort og i det høringsfristen gikk ut på mandag 23. november var det kommet inn om lag 1160 innspill og merknader fra privatpersoner, lag, foreninger og myndigheter.

Anbefalte korridorer som utredes. Illustrasjon: Nye Veier
Anbefalte korridorer som utredes. Illustrasjon: Nye Veier

Av de over 1160 har 982 kommet inn via www.E16portalen.no hvor folk har lagt merknader rett inn i det digitale kartet. Det har kommet inn 78 registrerte innspill i Kongsvinger, 243 i Sør-Odal, 325 i Nes og 311 i Ullensaker i tillegg til 25 innspill som er felles. I tillegg er det kommet inn mer enn 180 innspill på mail, som nå også legges over på portalen og håndteres videre der.  

Arbeidet som pågår gjelder utarbeidelse av kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6. De fire kommunene som inngår i dette arbeidet er Nes, Ullensaker, Sør-Odal og Kongsvinger.

Ordfører i Sør-Odal og styreleder for interkommunalt plansamarbeid E16 Kongsvinger–E6, Knut Hvithammer, er fornøyd når han presenteres for resultatet.

– Vi er opptatt av innbyggermedvirkning i dette prosjektet, og vi har sett at det er bredt engasjement. Det har vært svært god respons i høringen, og dette bekrefter det store engasjementet. Dette viser at E16 er en viktig sak som berører. At nesten 1000 innspill har kommet inn via den digitale portalen, viser at det er et godt verktøy i planprosesser. Det er også gledelig å se at folk er velinformert om planprosessen som pågår og har kommet med innspill til planprogrammet som nå har vært på ute høring, sier han.

– De valgene vi til slutt skal ta og de løsningene vi til slutt skal velge, blir bedre av disse innspillene. Derfor vil jeg rette en stor takk til alle som har tatt seg tid, satt seg ned og sendt oss innspill, sier Hvithammer.  

Planprosessleder i Nye Veier, Solfrid Førland er også fornøyd med resultatet: 

-Ja, dette er vi i Nye Veier godt fornøyde med. Og alle innspillene er viktige fordi det gir planleggerne et enda bedre kunnskapsgrunnlag. Jo mer kunnskap, desto bedre beslutningsgrunnlag når politikerne skal fatte vedtak. Vi har fått utvida lokalkunnskap om landbruk, kulturmiljø, naturverdier, friluftsområder, grunnvannsbrønner og andre forhold folk er opptatt av. Nå vil våre fagfolk ta med innspillene og kunnskapen i det videre arbeidet, sier hun. 

Det er knappe tre uker som gjenstår til styremøtet i midten av desember. Innen da skal hvert innspill behandles og oppsummeres som en del av merknadsbehandlingen. På bakgrunn av merknader og innspill vil Planprogrammet bli justert frem til det skal fastsettes og vedtas av styret i det interkommunale plansamarbeidet den 16.desember 2020. 

Innspillene og svarene blir da også lagt ut i kartet på E16portalen, slik at alle som ønsker det kan gjøre seg kjent med innspillene som er kommet og svarene som er gitt. Der vil samtidig også oppsummeringen av høringsinnspillene, det såkalte «merknadsdokumentet» blir gjort tilgjengelig.

Nøkkelord

Bilder

Anbefalte korridorer som utredes. Illustrasjon: Nye Veier
Anbefalte korridorer som utredes. Illustrasjon: Nye Veier
Last ned bilde
Foto: Thor Albertsen
Foto: Thor Albertsen
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

- La snøen komme og jula starte!20.12.2020 06:00:00 CETPressemelding

- Trafikantene skal ha en trygg reise hjem til familien når vinteren kommer, og de kan være sikre på at de kommer frem til riktig tid selv om det snør. Nye Veier og vår entreprenør Risa skal sørge for at veiene er åpne, riktig saltet og brøytet gjennom juleperioden. Nye systemer med sensorer bestemmer når og hvor det skal saltes. Dette er helt nytt i norsk sammenheng, og fremtiden for vedlikehold av veier på vinteren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom