Agder Energi Nett

Styrker strømforsyningen til ny batterifabrikk

Del

Agder Energi Nett har startet arbeidet med utredning av to nye kraftledninger fra Bøylestad transformatorstasjon i Froland til Eyde Energipark i Arendal. Den nye batterifabrikken til Morrow Batteries skal stå klar i 2024, og vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett. Derfor skal linjenettet bygges ut og styrkes.

Agder Energi Netts kraftledninger ved Dalen-krysset i Arendal.
Agder Energi Netts kraftledninger ved Dalen-krysset i Arendal.

− Vi er i en tidlig fase av prosjektet, men det er en stram fremdriftsplan for å få alt på plass til den nye batterifabrikken skal starte opp. De nye kraftledningene krever at Agder Energi Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en tillatelse – såkalt anleggskonsesjon, til å få bygge disse. Før en anleggskonsesjon kan tas til behandling av NVE, er det et krav om at konsekvensen av tiltaket skal utredes. Dette arbeidet er vi nå i gang med, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Tre alternative trasévalg
− Agder Energi Nett har de siste ukene gjort en innledende vurdering av flere mulige trasekorridorer for forsyningen til batterifabrikken ved Eyde Energipark i Arendal. Tre ulike alternativer er nå kartfestet, og vi ønsker nå en dialog rundt disse tre alternativene før vi går videre til en mer inngående utredningsfase, forteller Jan Erik Eldor. To av trasealternativene går parallelt med eksisterende linjer, og ett går lengre øst for dagens trase i terreng som i dag ikke er berørt av ledninger. Tirsdag 25. maikl. 18.00 vil det bli arrangert åpent digitalt informasjonsmøte der Agder Energi Nett informerer om planene for de nye linjene, og går gjennom de tre ulike alternativene.

Økt elektrifisering
− Vi ser at økt elektrifisering av samfunnet, og som i dette tilfellet nye industrietableringer, øker utfordringene for dagens strømnett. Det betyr at Agder Energi Nett må tilrettelegge for denne utviklingen. Vi er allerede i gang med arbeidet med ny kystlinje fra Kristiansand og vestover i fylket, og gjennom byggingen av nye linjer til batterifabrikken i Arendal styrkes også strømforsyningen øst i fylket, sier Jan Erik Eldor.

Godt samspill
− Arendal kommune er godt i gang med tilrettelegging for Morrow Batteries, sier næringssjef Kåre Andersen. Kommunen arbeider med fem ulike reguleringsplaner, vi planlegger tomteopparbeidelse og kjølevannsleveransen, og vi legger til rette for alle de nye tilflytterne vi vet vil komme til regionen. Vi har gode og konstruktive møter med Agder Energi Nett, og er svært godt tilfreds med måten nettselskapet jobber med dette. Nærmere informasjon om kommunens arbeid finnes på www.eydeenergipark.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Agder Energi Netts kraftledninger ved Dalen-krysset i Arendal.
Agder Energi Netts kraftledninger ved Dalen-krysset i Arendal.
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom