Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Strømforbruket gikk kraftig ned i høst

Del

Strømforbruket gikk betydelig ned i september og oktober sammenlignet med 2021, viser nye analyser fra NVE. Husholdningene i sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med i fjor. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

- Kraftforbruket for hele landet så langt i år er redusert med 6,1 TWh fra i fjor. Det er tydelig at mange nå sparer strøm, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I industrien og i tjenesteytende sektor har også strømforbruket gått ned nå i høst. I tjenesteytende sektor var nedgangen i forbruket i sørlige Norge på 2,4 prosent og 5,1 prosent. Industrien i sørlige Norge reduserte forbruket med 7,1 prosent og 5,9 prosent. Dette skyldes først og fremst reduksjon i aluminiumsproduksjon.

I Midt-Norge og i Nord-Norge var reduksjonen i strømforbruket for husholdningene i september og oktober på 3,3 prosent og 1,9 prosent sammenlignet med i fjor og korrigert for temperaturvariasjoner. I perioden økte strømforbruket for industrien i nord, en endring som i stor grad skyldes at noe industri var koblet ut året før og nå er satt i drift igjen.

Viktig at vi fortsetter å spare

Selv om kraftsituasjonen har blitt betydelig styrket de siste ukene, er det fortsatt viktig med alle små og store tiltak som gjør at vi sparer strøm. Det bidrar til å styrke forsyningssikkerheten ytterligere for den kommende vinteren.

- De viktigste tiltakene du og jeg kan gjøre er knyttet til oppvarming av rom og vann. Men også summen av mange små grep, som å huske å slå av lys, vil bidra til å senke forbruket og strømregningen, sier Lund. - Samtidig så ønsker vi ikke at strømsparingen skal gå på helsa løs. Våre råd dreier seg om smart bruk av strøm og spare der det kan skje uten at det får ubehagelige konsekvenser.

De høye strømprisene rammer hardest hos de som har minst fra før og det kan særlig gå utover sårbare grupper. En rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at åtte prosent av det totale husholdningsbudsjettet for lavinntektsfamilier gikk til å dekke strømregningen forrige vinter, noe som er nesten tre ganger mer enn normalt. Rapporten viser også at strømstøtten er viktigst for de med lav inntekt.

NVE skal publisere månedlig statistikk om energibruk

NVE og Enova jobber nå med informasjon og veiledning om energieffektivisering og energisparing og NVE vil framover publisere månedlige analyser over energibruk i Norge.
- Vi vil samarbeide om råd og veiledning for strømsparing og effektiv energibruk, både gjennom vinteren og også i et lenger perspektiv, sier Lund.

Det samarbeides også bredt andre statlige aktører slik som Statsbygg, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet.


Informasjon om energisparing og tips for å spare strøm finner du her

 

September

Oktober

Husholdninger

Sørlige Norge

-17,7 %

-14,8 %

Nordlige Norge

-3,3 %

-1,9 %

Tjenesteyting

Sørlige Norge

-2,4 %

-5,1 %

Nordlige Norge

4,0 %

3,6 %

Industri

Sørlige Norge

-7,1 %

-5,9 %

Nordlige Norge

10,4 %

8,7 %

Tabell: Tabellen viser endring i temperaturkorrigert strømforbruk fra september og oktober 2021 og september og oktober 2022.

Om analysen av strømforbruket i Norge:

  • NVE vil fremover publisere enkle, månedlig analyser av strømforbruket i Norge.
  • En stor andel av strømforbruket i husholdninger og tjenesteytende sektor går til oppvarming og utetemperaturen påvirker derfor strømforbruket mye. For å ha et bedre sammenligningsgrunnlag mellom år, så har NVE temperaturkorrigert forbruket for å kompensere for værvariasjoner fra år til år.
  • Tallene er sammenlignet med 2021 og er basert på tall fra Elhub.

Kontakter

Maren Aschehoug Esmark, seksjonssjef
mobil: 97 18 33 79

Olav Karstad Isachsen, seniorrådgiver
mobil: 95 00 26 27

Ingeborg Løkka, førstekonsulent
mobil: 97 46 79 66

Bilder

Last ned bilde
Prisområdene NO1, NO2 og NO5 omtales som det «sørlige Norge»
Prisområdene NO3 og NO4 omtales som det «nordlige Norge»
illustrasjon: Statnett.
Prisområdene NO1, NO2 og NO5 omtales som det «sørlige Norge» Prisområdene NO3 og NO4 omtales som det «nordlige Norge» illustrasjon: Statnett.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom