Unio

Streiken over : - En seier for kirkens framtid !

Del

Det er enighet i lønnsoppgjøret for kirkelig ansatte etter en månedslang streik. Det er klart etter at partene sa ja til riksmeklerens skisse til løsning. - En historisk seier i en historisk konflikt, sier arbeidstakerorganisasjonene.

- Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Foto : Presteforeningen
- Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Foto : Presteforeningen

– Dette er en seier for kirkens framtid! Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Dette var vårt viktigste krav i dette lønnsoppgjøret, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

– Vi er stolte over våre streikende medlemmer som på tvers av forbund har stått støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier forbundenes forhandlingslederne.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

 – Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, sier Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen.

Skal jobbe videre fram mot et enhetlig lønnssystem

-Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger gjør samarbeidet mellom partene vanskelig. Situasjonen ble ikke mindre krevende ved at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre sitt forslag til løsning før meklingen, sier Mollestad og Larsen.

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Jobber videre med tilleggslønn

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg.

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Dette blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Lovpålagt mekling 10. januar

Partene i konflikten i kirken har vært i lovpålagt, ny mekling sønsdag 10. januar. Det følger av arbeidstvistloven, når det går en måned siden opprinnelig mekling ble avsluttet, uten at tvisten er løst.

Fagforeningene møtte til mekling med et uttalt ønske om å finne fram til felles løsninger.

Følgende fagforeninger og forbund har vært omfattet 

  • Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.
  • LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo
  • Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 % av de organiserte ansatte i kirken.

Disse arbeidsgiverne i kirken var rammet av streiken per 10. januar

Bærum kirkelige fellesråd                        

Asker kirkelige fellesråd                                         

Oslo kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd                        

Fredrikstad kirkelige fellesråd                 

Kirkerådets sekretariat (rettssubjektet Den norske kirke)

Nidaros bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)              

Oslo bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)                                                

Borg bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)     

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersoner for presse:

Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf: 990 18 742

Odd-Haldgeir Larsen, Fagforbundets nestleder, tlf: 908 78 575

Bilder

- Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Foto : Presteforeningen
- Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Foto : Presteforeningen
Last ned bilde
– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, sier Fagforbundets forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.
– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, sier Fagforbundets forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.
Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Unio med klar melding foran lønnsoppgjøret: Arbeidsgiverne må rette opp skjevhetene fra i fjor9.3.2021 13:13:42 CET | Pressemelding

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor. - Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom