Spekter

Streiken fra YS/Negotia var tariffstridig og ulovlig - viktig seier for den norske modellen i Arbeidsretten

Del
- Det er en seier for den norske modellen at Arbeidsretten nå har slått fast at en fagforening ikke kan streike i mellomoppgjørene for spørsmål som hører hjemme i hovedoppgjørene. Dette er en viktig avklaring for å unngå at antallet streiker som kan ramme samfunnet og norske bedrifter øker, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Arbeidsretten ga i dag Spekter medhold i at streiken YS/Negotia iverksatte i Felleskjøpet Agri tidligere i september var tariffstridig og ulovlig.

Bakgrunnen for at Spekter tok saken til Arbeidsretten, var at YS/Negotia valgte å gå til streik på krav som partene har avtalt ikke skal kunne forhandles i et mellomoppgjør. Det har vi nå fått Arbeidsrettens bekreftelse på. I mellomoppgjør skal det bareforhandles om lønnsregulering.

En enstemmig arbeidsrett slo fast at partene kan bruke arbeidskamp for å gjennomføre krav om lønnsreguleringer, men det vil være tariffstridig og ulovlig å bruke arbeidskamp for å gjennomføre andre krav i tariffperioden.

- YS/Negotia utfordret det forhandlingssystemet som er en bærebjelke i den norske modellen kraftig ved å gå til streik på andre elementer enn lønn i årets mellomoppgjør, og vi er meget fornøyd med at Arbeidsretten mener det samme, sier Bratten.

Spekter legger nå denne saken bak seg, og ser frem til et konstruktivt samarbeid med YS og Negotia fremover.

Fakta om den norske forhandlingsmodellen

  • I Norge har arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene avtalt at det annethvert år er mulig å forhandle om alt som står i tariffavtalen, altså i hovedoppgjørene.
  • I hovedoppgjørene kan begge parter kreve endringer i alt fra sosiale bestemmelser som sykelønn og permisjonsordninger til arbeidstid og lønn.
  • Årene mellom hovedoppgjør kalles mellomoppgjør. I mellomoppgjørene er det kun mulig å forhandle om lønnsreguleringer, med mindre annet er eksplisitt avtalt.
  • Tariffsystemet innebærer i praksis at arbeidsgiverne gir fra seg styringsrett, ved at arbeidstakerne er sikret at det ikke gjøres endringer i for eksempel sykelønnsrettigheter, lønn under studiepermisjoner eller arbeidstid så lenge tariffavtalen gjelder.
  • Grunnen til at arbeidsgiversiden aksepterer å binde seg til ikke å endre slike vilkår over perioder på to år av gangen, er at fagforeningene som motytelse bidrar med fredsplikt, altså ikke å gå ut i streik på spørsmål som omhandler disse vilkårene i mellomoppgjør.

Kontakter

Om Spekter

Spekter
Spekter
Fridtjof Nansens vei 19
0306 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 238 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg pressemeldinger fra Spekter

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Spekter

Statsbudsjett 2023: – En ny økonomisk virkelighet6.10.2022 12:18:15 CEST | Pressemelding

– Vi er inne i en utfordrende økonomisk situasjon for landet. Den viktigste oppgaven er å få bukt med den galopperende prisveksten, og holde renta nede. Samtidig må vi nå unngå handlingspanikk, sier administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Spekter tar nå til orde for en ny samfunnskontrakt i trepartssamarbeidet for å sikre sysselsetting, verdiskaping og velferd.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom