Agder Energi Nett

Stram fremdriftsplan for ny kraftlinje til batterifabrikken

Del

Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg ble sendt i starten av desember. Nå håper nettselskapet på rask oppstart av behandlingen hos NVE, slik at videre prosess kan gå som planlagt.

− Agder Energi Nett har ikke mottatt noen signaler fra NVE på når dette arbeidet blir startet opp. Så snart NVE er klare til å starte høringen av konsesjonssøknaden vil Agder Energi Nett sørge for at alle berørte grunneiere blir varslet. Kunngjøring av søknadsdokumentene og en offentlig høring av planene er det NVE som er ansvarlig for, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett.

Skal stå klar i 2024
Første byggetrinn av batterifabrikken skal stå klar i 2024. Den vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett, og er derfor avhengig at kraftforsyningen bygges ut og styrkes. Agder Energi Nett hadde i mai et digitalt informasjonsmøte for berørte grunneiere på strekningen mellom Bøylestad i Froland og Eyde energipark, og har i etterkant hatt tett dialog med disse.

Parallell med eksisterende ledninger
− Basert på det utredningsarbeidet vi har gjort siden i sommer, har Agder Energi Nett besluttet å søke konsesjon på to alternative løsninger. Løsning 1 er bygging i parallell med eksisterende ledninger på vestsiden, og løsning 2 er bygging i parallell med eksisterende ledninger på østsiden. Agder Energi Nett mener løsning 2 samlet sett er bedre enn løsning 1 og har derfor prioritert denne, sier Anne Tove Sløgedal Løvland.

Nord i den nye traséen har Agder Energi Nett utredet traseer både på vestsiden og østsiden av Eikelandsknatten for løsning 1 og 2. Det søkes konsesjon på begge disse variantene, men Agder Energi Nett mener at en trasé på østsiden av Eikelandsknatten er å foretrekke fremfor en trasé på vestsiden.

Søker ikke konsesjon på frittstående trasé
− Gjennom miljøutredningene har vi fått kartlagt at løsning 3, som er bygging av ny linje i en frittstående trasé, vil gi mye større negative konsekvenser enn de to løsningene vi nå søker konsesjon på. De antatte miljøulempene med løsning 3 er så store at vi har valgt å ikke søke konsesjon på denne løsningen, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland.

Linjene Agder Energi Nett har søkt konsesjon om å få bygge, er to nye 132 kV-ledninger mellom Bøylestad transformatorstasjon og Eyde koblingsstasjon. Hver ledning blir ca. 10,8 km. Ledningene bygges i hovedsak med komposittstolper med en høyde på ca. 18 - 28 meter opp til traversen, hvor de strømførende linen monteres. Den totale stolpehøyden blir ca. 2-4 meter høyere enn travershøyden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 210.300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.300 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom