Fellesorganisasjonen

Store variasjoner i kontroll og oppfølging av fosterhjem: – Kroner og øre er viktigere enn trafikklys

Del

– Skal man sikre bedre oppfølging må man først og fremst satse på bedre rammevilkår for barnevernet. Trafikklys løser ingenting i seg selv, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Kommentaren kommer i forbindelse med at departementet har innført «trafikklys» for barnevernets oppfølging av fosterhjem i ulike kommuner. Barne- og likestillingsdepartementets gjennomgang viser at fosterhjem i mange kommuner ikke følges opp og kontrolleres godt nok.

68% av kommunene har få eller ingen avvik når det gjelder barnevernets egen oppfølging og kontroll med fosterhjem, 12% har moderate avvik, mens 20 % av kommunene har betydelige avvik og får rødt av departementet, skriver Aftenposten 18. desember.

– Departementet bør ta ansvar selv

– Halve kommune-Norge oppfyller ikke kravene til å følge opp barn og unge. Det kan vi ikke godta, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i en kommentar.

Hofstad Helleland er kritisk til interkommunale samarbeid mellom barnevernstjenester, og mener dette uansvarliggjør kommunene.

– Jeg mener dette er en fraskrivning av ansvaret fra ministerens side. Departementet bør først og fremst selv sørge for styrkede rammer til de kommunale barnevernstjenestene slik at de ansatte får muligheten til å gjøre en forsvarlig jobb, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Kvisvik understreker også at FO er kjent med flere interkommunale barnevernstjenester som fungerer bra.

Sammensatte utfordringer i kommunalt barnevern

FO-leder Mimmi Kvisvik er usikker på om uthenging av enkeltkommuner er veien å gå, og viser til at det sammensatte årsaker til at det er store variasjoner innen det kommunale barnevernet.

– Vi har medlemmer som har ansvaret for flere titalls saker om gangen, og da sier det seg selv at man ikke har mulighet til å følge opp alle barn og familier like godt. Her må nasjonale politikere ta grep, sier Kvisvik. Hun viser til FOs forslag om blant annet innføring av bemanningsnorm og et maks antall saker per saksbehandler i barnevernet.

Kvisvik forteller videre at departementets mål har mangler og at det som måles ikke nødvendigvis sier noe om kvaliteten på tjenestene som helhet.

– Til syvende og sist får vi ikke et bedre barnevern enn det vi er villige til å betale for, avslutter Kvisvik.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Line Haugland, kommunikasjonsleder Fellesorganisasjonen (FO)
Tlf: 984 20 182
E-post: line.haugland@fo.no

Kontakter

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbund for over 30.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. Over 80% av våre medlemmer er kvinner.

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til profesjonenes fagfelt og interesser.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Vi er en medieressurs spesielt når det gjelder barnevern, vold, trusler og netthets i arbeidslivet, tariff og likelønn.

Vi kan også mye om NAV og fattigdomsbekjempelse, levekår og rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemning, asyl- og flyktningpolitikk og likestilling. 

Hovedmålet til FO er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser.

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom