NIVANIVA

Store muligheter for naturbaserte løsninger mot klima- og miljøkrisen i Norden

Del

Men for at slike løsninger skal tas i bruk, trengs tydelige politiske prioriteringer, bedre styring, felles standarder og bedre finansiering. Det viser en ny forskningsrapport fra Nordisk Ministerråd.

Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde ved Teglverksdammen i Oslo. Samtidig kan denne typen gjenåpning av bekker bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (foto: Isabel Seiffert-Dähn).
Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde ved Teglverksdammen i Oslo. Samtidig kan denne typen gjenåpning av bekker bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (foto: Isabel Seiffert-Dähn).

Naturbaserte løsninger er blitt trukket fram som viktige i kampen mot klimaendringer og tap av naturmangfold, både på det siste klimatoppmøtet COP27 og naturtoppmøtet COP15.

I de nordiske landene øker både kunnskapen om og bruken av slike løsninger. Det viser den nye rapporten «Working with Nature-Based Solutions: Synthesis and mapping of status in the Nordics», som gir innsikt i status for forskning, politiske rammer, utfordringer og eksempler på naturbaserte løsninger i Norden.

- Vi ser fortsatt flere utfordringer, men også store muligheter, for å bruke naturbaserte løsninger til å redusere og tilpasse oss klimaendringene, beskytte naturmangfold og ivareta samfunnsbehov, sier prosjektleder Leonard Sandin.

Les mer om rapporten og prosjektet her

Hva er naturbaserte løsninger?

En av de første utfordringene i prosjektet var å finne ut av hva vi mener når vi snakker om naturbaserte løsninger på tvers av de nordiske landene.

Såkalte naturbaserte løsninger (NBS) er basert på naturens egne funksjoner, enten ved å ivareta eller restaurere økosystemer eller å imitere naturlige funksjoner. Det finnes flere definisjoner, men det grunnleggende er at de i tillegg til å hindre klimaendringer eller bidra til klimatilpasning også må ta vare på naturen og mangfoldet av arter.

For eksempel kan grønne områder og regnbed i byer, i motsetning til asfalt, absorbere regnvann og dermed hindre store oversvømmelser ved kraftige regnskyll. I tillegg gir de leveområder for ulike arter og rekreasjon for menneskene.

I Norge og Sverige bruker forvaltningen begrepet NBS i større grad og i flere sammenhenger. I de øvrige nordiske landene er det ikke like vanlig å snakke om naturbaserte løsninger enda, men alle de nordiske landene jobber aktivt med å bevare, bærekraftig forvalte og bruke, samt restaurere natur. Andre begreper for å beskrive disse løsningene er for eksempel «blågrønn infrastruktur», «restaurering» eller «økosystemtjenester».

Behov for tydelige prioriteringer

Gjennom arbeidet med rapporten har forskerne kartlagt forskningsprosjekter på naturbaserte løsninger i Norden i dag. Basert på gjennomganger av faglitteratur, rapporter og styringsdokumenter i de nordiske landene, har forskerne også formulert en rekke anbefalinger for å styrke arbeidet med naturbaserte løsninger.

Blant de viktigste tiltakene er:

  • Det er behov for tydelig politiske prioriteringer for å integrere NBS i politikk og praksis
  • Tilpasning av institusjonelle strukturer, prosedyrer og politiske virkemidler på alle styringsnivåer er avgjørende for å styrke arbeidet med å implementere NBS
  • Bedre finansieringskilder for NBS er nødvendig
  • Vi må utvikle felles standarder for NBS, samt langsiktig overvåking og bedre kost-nytte-evalueringer
  • Kunnskapsgrunnlaget i alle faser av NBS-prosjekter må styrkes.

Les mer om forskernes anbefalinger i rapporten.

Nordisk satsing

Forskerne bak prosjektet representerer en rekke nordiske land og institusjoner: NIVA i Norge, Aarhus Universitet i Danmark, Lund Universitet i Sverige, Luke i Finland og Islands Landbruksuniversitet.

Rapporten er en del av resultatene fra prosjektet S-ITUATIONsom ble ledet av NIVA og finansiert av Nordisk Ministerråd. Dette er det første av fem prosjekter i det nordiske programmet for forskning på naturbaserte løsninger.

De første resultatene fra prosjekt ble presentert allerede i november da de nordiske miljøministrene møttes i Helsinki. Prosjektleder Leonard Sandin (NINA) har også formidlet prosjektet på klimatoppmøtet COP27 i Egypt.

NIVA sammen med NINA leder også et oppfølgende prosjekt som skal oppsummere erfaringer og resultater fra åtte nordiske NBS-pilotprosjekter. Les mer om pilotene her.

Les mer om NIVAs arbeid med naturbaserte løsninger.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder Leonard Sandin (tidl. NIVA nå NINA).
tlf. 98294075
leonard.sandin@nina.no

Caroline Enge
tlf. 45447990
caroline.enge@niva.no

Bilder

Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde ved Teglverksdammen i Oslo. Samtidig kan denne typen gjenåpning av bekker bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (foto: Isabel Seiffert-Dähn).
Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde ved Teglverksdammen i Oslo. Samtidig kan denne typen gjenåpning av bekker bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (foto: Isabel Seiffert-Dähn).
Last ned bilde
Rapportforside
Rapportforside
Last ned bilde
Prosjektpartnerne i S-ITUATION
Prosjektpartnerne i S-ITUATION
Last ned bilde
Hovinbekken i Oslo er et eksempel på naturbaserte løsninger i en by, der gamle rør er erstattet med en gjenåpnet bekk (foto: Benjamin Kupilas).
Hovinbekken i Oslo er et eksempel på naturbaserte løsninger i en by, der gamle rør er erstattet med en gjenåpnet bekk (foto: Benjamin Kupilas).
Last ned bilde

Lenker

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom