Jotun

Sterkt resultat i et spesielt år

Del

(Sandefjord, 18. februar 2020) Jotun omsatte for 21 070 millioner kroner i 2020, en økning på sju prosent sammenlignet med året før. Driftsresultat endte på 3 489 millioner i et år som ble sterkt preget av koronapandemien.

Pandemien innvirket negativt på salget i alle segmenter i 2020, og justert for valutaeffekter som følge av en svakere norsk krone var underliggende salgsvekst på tre prosent. Veksten skyldes i hovedsak økt salg av dekorative malinger.

– Koronapandemien påvirket Jotun på ulike måter i 2020. Vi har opplevd salgsnedgang i Sørøst-Asia og lav vekst i Midtøsten, samtidig som vi har hatt en kraftig salgsvekst i andre viktige markeder som Skandinavia, Tyrkia og Saudi-Arabia. Gjennom hele denne perioden har det imidlertid vært viktig for Jotun å opprettholde drift og bevare organisasjonen i en krevende tid. Vi har derfor valgt å ikke permittere ansatte eller gå til oppsigelser, sier konsernsjef Morten Fon.

Driftsresultatet er opp med 50 prosent i forhold til 2019. Økningen forklares i hovedsak av bedrede marginer, god kostnadskontroll og valutaeffekter.

Investeringer

Jotun investerte 1 407 millioner kroner i 2020, noe som utgjør om lag sju prosent av omsetningen og er i tråd med strategiske ambisjoner. De største investeringene var knyttet til nye produksjonsanlegg i Vietnam og Egypt, fabrikkoppgraderinger i Norge og Tsjekkia, nytt regional- og forskningssenter i Dubai og ferdigstillelse av konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

Fremtidsutsikter

I tiden fremover forventer Jotun lavere aktivitet i nybyggmarkedet for skip, og et svakere olje- og gassmarked. Råvareprisene begynte å stige mot slutten av fjoråret og er ventet å fortsette å øke, og det er fortsatt knyttet mye usikkerhet til hvordan koronapandemien vil utvikle seg i 2021.

– Samlet gjør dette at vi går inn i året med realistiske forventninger. Erfaringer fra året som har gått har imidlertid igjen vist robustheten i Jotuns forretningsmodell, med fire ulike segmenter og et bredt geografisk fotavtrykk. Sammen med en sterk bedriftskultur gjør dette oss trygge på at Jotun vil oppnå videre lønnsom vekst også i årene som kommer, sier Fon.

Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)

2020

2019

Endring

Driftsinntekter

21 070

19 652

7 %

Driftsresultat

3 489

2 320

50 %

Resultat før skatt

3 158

2 079

52 %

Kontakter

Morten Fon, konsernsjef. Mobil +47 909 19 822, e-post: morten.fon@jotun.no
Christian E. Johnson, kommunikasjonsdirektør. Mobil +47 976 45 494, e-post: christian.espolin.johnson@jotun.no

Om Jotun

Jotun
Jotun
Sjølyst plass
0278 Oslo

http://www.jotun.no/

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 64 selskaper og 40 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2018 en total omsetning på NOK 17,7 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Følg pressemeldinger fra Jotun

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jotun på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Jotun

OPPDATERT PRESSEMELDING - Solid utvikling for Jotun, men usikkerhet fremover1.10.2021 09:35:46 CEST | Pressemelding

OPPDATERT PRESSEMELDING - Vi gjør oppmerksom på at var en feil i endrings-tallene for driftsinntekter i pressemeldingen fra Jotun som gikk ut kl. 21.00 30.09.2021. Vennligst se korrekte tall i følgende pressemelding: (Sandefjord, 30. september 2021): Jotun omsatte for rekordhøye 14 975 millioner kroner i årets åtte første måneder. Driftsresultatet endte på 2 496 millioner kroner, men høye råvarepriser presser driftsmarginen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom