Statusbudsjettet 2021 - Ber Stortinget om meir pengar til rassikring

Del

Nasjonal rassikringsgruppe ber om at rassikring vert prioritert under budsjettforhandlingane i Stortinget. I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett er det ingen auke i satsing på rassikring. Det er sett av kr. 1,9 milliardar kroner og er kun ei justering for kostnadsveksten. Det rimar dårleg med det aukande behovet vi har for rassikring, blant anna på grunn av klimaendringan

Ber Stortinget om meir pengar til rassikring

Nasjonal rassikringsgruppe ber om at rassikring vert prioritert under forhandlingane i Stortinget

I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett er det ingen auke i satsing på rassikring. Det er sett av kr. 1,9 milliardar kroner og ligg kun ei justering for kostnadsveksten. Det rimar dårleg med det aukande behovet vi har for rassikring, blant anna på grunn av klimaendringane.

Behovet for rassikring av riks- og fylkesvegar er enormt. Det er nyleg kartlagt eit behov på over 70 milliardar i heile landet. Finansieringstakten er i dag alt for låg, og held på ingen måte tritt med ut-fordringane.

«Nasjonal rassikringsgruppe vil derfor gjenta vårt krav om at dagens rammer må tredoblast. Det må til for at vi kan fjerne dei mest kritiske raspunkta i løpet av planperioden for Nasjonal Transportplan 2022-33», sier leder for nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Kontaktperson:

 

Jenny Følling Leder i Nasjonal rassikringsgruppe

Mobil 47905990

Nøkkelord

Kontakter

Jenny Følling Leder i Nasjonal rassikringsgruppe
Mobil 47905990

Lenker

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe

Leikanger

http://www.skredsikring.no

Nasjonal rassikringsgruppe er sammensatt av representanter utnevnt av fylkestingene i de 7 mest rasutsatte fylkene – én fra hvert. Gruppa ble opprettet under en nasjonal rassikringskonferanse i 2001 for å få et samlet fokus på å øke bevilgningene til rassikring. Gruppas mål er å få Stortinget til å vedta en 12-årig plan for sikring av alle rasutsatte veger i Norge med høy og middels skredfaktor.

Følg saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles2.9.2020 09:52:09 CESTPressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom