Sex og Politikk

Statsbudsjettet: Seksualitetsundervisning prioriteres i utviklingspolitikken

Del

I sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 foreslår Støre-regjeringen å øke bevilgningen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) med 25 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å styrke innsatsen til seksualitetsundervisning i bistandsarbeidet med en økning på 50 millioner kroner. «Et viktig tiltak,» mener foreningen Sex og Politikk.

Regjeringen Støre la i dag frem et forslag til statsbudsjett med økte bevilgninger til SRHR over bistandsbudsjettet. Foto: Stortinget.
Regjeringen Støre la i dag frem et forslag til statsbudsjett med økte bevilgninger til SRHR over bistandsbudsjettet. Foto: Stortinget.

I Hurdalsplattformen listes kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp som ett av seks satsingsområder i utviklingspolitikken, og regjeringen lover forsterket norsk innsats og økt støtte til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter. Det er gledelige å se at regjeringens prioriteringer til SRHR i regjeringsplattformen gjenspeiles i statsbudsjettet. 

Viktig tiltak for likestilling og forebygging av barneekteskap

Daglig leder Tor-Hugne Olsen i foreningen Sex og Politikk uttaler: 

«Sex og Politikk er fornøyd med at seksualitetsundervisning styrkes i regjeringens budsjettforslag. Seksualitetsundervisning utruster barn og unge med den kunnskapen de trenger for å ta informerte valg om egen kropp og framtid. Det er også et viktig tiltak for å styrke likestilling og forebygge tenåringsgraviditeter og barneekteskap.

Vi har lenge etterlyst en sterkere prioritering av seksualitetsundervisning i norsk bistand, og at Norge skal ta et særlig ansvar for de seksuelle rettighetene som møter motstand internasjonalt. Derfor er denne økningen til seksualitetsundervisning gledelig.»

Olsen uttaler videre: 

«Sex og Politikk er også glade for forslaget om en ytterligere økning i bevilgninger til SRHR. Økningen betyr at Norge vil komme nærmere å nå de økonomiske forpliktelsene som ble gitt til SRHR før pandemien, under Nairobi Summit i november 2019.»

Møter minster og politikere på Stortinget allerede denne uken

Etter budsjettåret 2020 ligger Norge bak bistandsforpliktelsene for SRHR som ble inngått i 2019. Sex og Politikk følger de norske bevilgningene til SRHR tett.

Torsdag 11.november markerer Sex og Politikk at det er to år siden Norge inngikk forpliktelsene til SRHR under Nairobi Summit 2019 med et møte på Stortinget. Teamet for møtet er «Seksuelle rettigheter og norsk bistand - hva har vi forpliktet oss til?»

I panelet sitter utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og leder av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide. 

Privat til redaksjonen:

Kilder:
Utenriksdepartementet (08.11.21).Pressemelding: Et grønt og solidarisk bistandsbudsjett. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_tilleggsnummer/id2882955/
Sex og Politikk (15.10.21). Kommentarer til regjeringsplattformen: En lite sexy regjeringsplattform. https://sexogpolitikk.no/2021/10/15/en-lite-sexy-regjeringsplattform/
Utenriksdepartementet (13.11.19). Norges forpliktelser til "the Nairobi Summit" https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/norge_forpliktelser/id2677331/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringen Støre la i dag frem et forslag til statsbudsjett med økte bevilgninger til SRHR over bistandsbudsjettet. Foto: Stortinget.
Regjeringen Støre la i dag frem et forslag til statsbudsjett med økte bevilgninger til SRHR over bistandsbudsjettet. Foto: Stortinget.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 140 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom