Naturviterne

Statsbudsjettet 2023: opprettelsen av Bionova viktig for bioøkonomien

Del

Naturviterne har lenge jobbet for etableringen av Bionova, og er glade for at regjeringen styrker satsningen på sirkulær- og bioøkonomi med opprettelsen av Bionova i statsbudsjettet.

- Naturviterne er glade for at Bionova nå endelig er på plass, og ser frem til etableringen av et sterkt kompetansemiljø i og rundt Bionova, uttaler forbundsleder Morten Wedege. Dette er noe vi har jobbet for lenge.   

I forslaget til statsbudsjett er Bionova tildelt nær 250 millioner. 87 millioner er tildelt under landbruks- og matdepartementet. Bionova blir en egen enhet under Innovasjon Norge, og midler fra verdiskapningsprogrammet (160 millioner) og bioøkonomiordningen (35 millioner) blir nå tilhørende Bionova.

- Norsk økonomi trenger flere bein å stå fremover. Ved å investere i bioøkonomien i dag, legger vi grunnlaget for økt produktivitet og lønnsomhet i framtiden, forklarer Wedege. Han mener samtidig det er naturlig at det tilføres mer enn 250 millioner, og at Stortinget kan ville ønske å øke bevilgningene.  

Bioøkonomien er i en spennende utviklingsfase. Med opprettelsen av Bionova vil mye av virkemiddelapparatet rettet mot bioøkonomi- og sirkulærøkonomi samles under et tak.

Bedre ressursutnyttelse og mest mulig energieffektiv prosessering fra råvare til produkt vil være et konkurransefortrinn i fremtiden, både i den grønne og blå bioøkonomien.

Samtidig skal Bionova bidra til klimakutt, og må ha med seg både miljø- og klimafaglig kompetanse og aktører innen bioøkonomien.

- Kombinasjonen av klimakutt og økt verdiskapning gjennom sirkulær bioøkonomi er viktig for å lykkes med et grønt taktskifte, uttaler Wedege. Han ser fremover til å følge den videre utviklingen av Bionova.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom