Universitetet i Oslo

Statsbudsjettet 2021: krevende, men også positive signaler fra regjeringen

Del

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021, hvor den totale bevilgningen til forskning og utvikling øker. Universitetet i Oslo er glade for at regjeringen følger opp Vikingtidsmuseet og det påbegynte bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap.

Det planlagte bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Illustrasjon: Ratio arkitekter
Det planlagte bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Illustrasjon: Ratio arkitekter

- Det nye bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap blir svært viktig for norsk forskning og utdanning og for næringsliv, arbeidsplasser og omstilling. Her skal vi sprenge kunnskapens grenser og gjennom det møte samfunnets utfordringer innen helse og miljø. Byggets innhold vil bidra til Norges internasjonale konkurransekraft, næringsutvikling og verdiskaping. Bygget trues av kutt som kan svekke dette.

Vi gleder oss til en videre prosess med regjeringen som sikrer et godt og fremtidsrettet helhetlig bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap hvor vi bygger ned faglige grenser og styrker samarbeidet med andre aktører i Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Styrker norsk forskning

I forslag til statsbudsjett for 2021 setter regjeringen av 40,9 milliarder til forskning og utvikling, og det gis gjennom det klarsignal for norsk deltakelse i Horisont Europa.

For Norge og for UiO er det svært viktig at våre forskere er med i den europeiske forskningsarenaen, i partnerskap, samarbeid og konkurranse med andre europeiske forskere og forskningsinstitusjoner. Nå må vi også få et tydelig mål som tilkjennegir at Regjeringen forventer at at Norge skal lykkes også innen pilaren «fremragende forskning», sier Stølen.

På vei mot nytt vikingtidsmuseum

Vi er glade for at planene om et nytt vikingtidsmuseum opprettholdes. Samtidig har Kulturhistorisk museum store inntektstap på grunn av den pågående pandemien. Bare bortfall av publikumsinntekter utgjør om lag 100 millioner for 2020 og 2021. I tillegg kommer tap av sponsoravtaler som er i samme størrelsesorden. Regjeringen kompenserer ingen av disse tapene og dette setter museet i en svært krevende situasjon. Dette må vi holde god dialog med regjeringen om videre, sier Stølen.

Grønn omstilling

Regjeringen foreslår å bevilge 194 millioner til grønn omstilling gjennom Forskningsrådets programmer.

Jeg er glad for at regjeringen løfter grønn omstilling i forslaget til statsbudsjett for 2021. Her er høyere utdanning og forskning svært viktig aktører, sier Stølen.

Gaveforsterkningsordningen bortfaller

Vi merker oss at regjeringen foreslår å kutte gaveforsterkningsordningen. Det vil ha betydelige effekter for UiO.

Dette svekker insentivet for private givere. Det er kritisk i en situasjon hvor vi ønsker oss flere givere heller enn færre, sier Stølen.

Kutt gjennom ABE-reformen

I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Siden ABE-reformen ble innført har UiO akkumulert fått redusert sin årlige bevilgning med om lag 229 millioner kroner. Siden regjeringen ikke kombinerer kuttene med reduserte krav til rapportering, går dette direkte ut over forskning og utdanning. Vi prioriterer hardt innenfor de krevende omstendighetene vi nå står i. Men vi kan ikke trylle og vi er avhengig av at regjeringen innser alvoret slik at situasjonen ikke rammer studenter, utdanning, forskning og innovasjon, fortsetter Stølen.

Satsing på utdanning

UiO får millioner til bedre undervisning gjennom de to prosjektene «Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer» og "Ferdighetsbasert utdanning for helseprofesjonsutdanninger.

Dette er prosjekter som vil komme utdanningskvaliteten ved UiO, og dermed studentene våre, til gode, avslutter Stølen.

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Bilder

Det planlagte bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Illustrasjon: Ratio arkitekter
Det planlagte bygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Illustrasjon: Ratio arkitekter
Last ned bilde

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom