Ergoterapeutene

Statsbudsjett uten rehabiliterings-løft

Del

Dagens forslag til statsbudsjett, gir til tross for et sterkt fokus på ergoterapeuters kompetanse, ikke noe løft for rehabilitering i Norge.

Til tross for et sterkt fokus på ergoterapeuters kompetanse, er Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness bekymret.
- Vi har sammen med Unio foreslått 500 millioner til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Budsjettet vil ikke løfte rehabiliteringsfeltet i Norge nok.

Vi står ovenfor et voldsomt press på pleie og omsorgstjenestene i årene framover. 
- Vi hadde forventet en solid satsing, med mer satsing på habilitering og rehabilitering og mindre på passiv omsorg, sier Ness.

Ingen grunn til å vente til 2020

Fra 2020 vil regjeringen lovfeste ergoterapi i norske kommuner. I statsbudsjettet foreslås det å etablere et søknadsbasert tilskudd for å stimulere kommunene til tjenesteutvikling, og i søknaden må kommunen tydeliggjøre sitt behov for fagkompetanse,herunder ergoterapikompetanse.

Det er gledelig, men ingen overraskelse at regjeringen erkjenner ergoterapeuters utrettelige arbeid med å gjøre hverdagslivet mulig i rundt om i landets kommuner.
- Selv om lovkravet skal tre inn først i 2020 synes regjeringen å innse at det ikke er noen grunn til å vente. Vi håper landets kommuner også innser dette, sier Nils Erik Ness.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Ergoterapeutene

Ergoterapeutene
Ergoterapeutene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 05 99 00http://www.ergoterapeutene.org

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge.

Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet, og som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Vi har i overkant av 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg saker fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom