Ergoterapeutene

Samfunnet trenger kraftfulle tiltak for bærekraftige helsetjenester

Del

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte mener det haster med prioritering av helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester. Både fagmyndigheter og politikere er tydelige på at disse tjenestene trengs, men styrkingen og de kraftfulle tiltakene uteblir.

Barn i lek med nettbrett og eldre mann kikker på oss.
Ergoterapeuter bidrar til bærekraftige helse- og velferdstjenester Ergoterapeutene

Den demografiske utviklingen har allerede satt helsetjenestene under hardt press. Nå trengs det handlekraft som fremmer deltakelse, og som demper behovet for varige pleietjenester.  

  • Landets politikere, både sentrale og lokale, må samles om prioriteringer som sikrer en dreining av helsetjenestene slik at helsefremming, forebygging og rehabilitering blir bærebjelken i tjenestene.  
  • Landets kommuner må gjøre prioriteringer som sikrer at innbyggerne i størst mulig grad kan bruke sine ressurser, klare seg selv, mestre hverdagslivet og delta i samfunnet. 
  • Spesialisthelsetjenestene må prioritere kompetanse og tilbud som bidrar til at innbyggerne raskest mulig kan mestre egen situasjon og hverdag.  

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte mener ergoterapeuters kompetanse må tas i bruk på alle nivåer i helsetjenestene, og i mye større grad enn i dag, for å sikre en bærekraftig utvikling. Kjernekompetansen på aktivitet og deltakelse er avgjørende for at flest mulig skal kunne klare seg selv og leve meningsfulle liv. 

Uttalelsen ble vedtatt på landsmøtet i Norsk Ergoterapeutforbund som har vært samlet på Gardermoen denne uka.

Kontakter

Tove Holst SkyerForbundsleder

Tove Holst Skyer ble valgt til forbundsleder i oktober 2020. Hun har siden 2014 vært valgt som nestleder i forbundet, og har permisjon fra sin stilling i Skien kommune.

Tel:977 43 640ths@ergoterapeutene.org

Om Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge.

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere, og finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge. Vi ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel. Vi har over 4500 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg pressemeldinger fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye