Fellesorganisasjonen

STATSBUDSJETT: – Gode signaler, men lite penger

Del

Støre-regjeringen og SV har dratt statsbudsjettet i en mer sosial retning, men mange tiltak mangler, mener FO.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og organiserer 32 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Forbundsleder Mimmi Kvisvik mener at budsjettforliket er mer sosialt forslaget fra Solberg-regjeringens, men savner flere tiltak. 

– Det er urovekkende at partiene verken øremerker midler til barnevernet, setter av midler til en helhetlig gjennomgang av Nav eller tar grep for å løse den dramatiske vernepleiermangelen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, sier FO-lederen. 

Øremerkede midler til barnevernet

Hun mener partiene må levere i Revidert nasjonalbudsjett for å innfri på løftene fra Hurdalsplattformen og SVs alternative statsbudsjett

– I Hurdalsplattformen skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil innføre en kvalitetsreform i barnevernet. Det holder ikke med lovord og intensjoner i regjeringsplattformen, når ikke pengene følger med, sier Kvisvik. 

Kvisvik mener at barnevernsreformen må finansieres for å sikre rett kompetanse i barnevernstjenesten. 

– Samarbeidspartiene videreføringer fjerningen av de øremerkede midlene til barnevernet. Dette er et paradoks når barnevernsreformen trer i kraft ved nyttår og medlemmene våre skriker etter flere kollegaer, sier hun.

FO har foreslått at det bevilges én milliard ekstra til flere stillinger i barnevernet, fordelt over en stortingsperiode.

– Barnevernsmilliarden er essensiell for å sikre nok ansatte. Vi får ikke bedre barnevern enn vi er villige til å betale for. Til syvende og sist er det barna som betaler prisen, sier Kvisvik.

Retter opp i usosiale kutt

FO-lederen er likevel fornøyd med at partiene rydder opp etter de borgerlige. 

– Vi er glade for at alle som får sosialhjelp også skal beholde barnetrygden. 115 000 barn vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. Barnetrygden er det enkelttiltaket som løfter flest familier ut av fattigdom. Dette er etterlengtet, sier Kvisvik.

Kvisvik trekker også frem flere tiltak hun mener vil få ned den økende ulikheten i Norge, deriblant økt bostøtte, at AAP-mottakere får forlenget perioden de kan motta AAP og at det skal utredes hvordan tannhelsetjenesten skal inngå i egenandelsordningen.

– Det er ingen tvil om at de som har dårlig råd, vil få det noe lettere det neste året. Det er godt å se. De som har hatt det vanskeligst fra før har bare fått det vanskeligere under pandemien, sier hun.

FO-lederen trekker også frem gjeninnføring av brillestøtten til barn, reversering av Solberg-regjeringens kutt i friinntekten til uføre og oppretting en varig ordning for ferietillegg for dagpenger. 

Fortsetter arbeidet

– Vi forstår at dette er en maraton, ikke en sprint. Vi jobber nå med kravene til statsbudsjettet 2023 og vil følge opp regjeringen når de legger frem forslaget til Revidert nasjonalbudsjett til sommeren, avslutter Kvisvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Last ned bilde
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer over 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Våre medlemmer har ekspertkompetanse innenfor barnevern, Nav, tjenester til utviklingshemmede, vold og trusler i arbeidslivet, samt tariff og likelønn.

Følg pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom