Samferdselsdepartementet

Starter arbeidet med byvekstavtale for Tromsø

Del

– Gjennom byvekstavtalene ønsker vi å skape byområder som både er attraktive sunne og klimavennlige. Jeg er derfor glad for at vi snart kan få avtaler med flere byer, og at vi nå starter arbeidet om en mulig byvekstavtale for Tromsø, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Statens vegvesen et oppdrag om å lage et utkast til forhandlingsmandat om en byvekstavtale for Tromsø.

– Med dette oppdraget går vi et skritt videre. Byvekstavtalene er et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet. En byvekstavtale vil sikre Tromsø bedre kollektivtilbud, bedre luftkvalitet, tilrettelegge for sykkel og gange, bedre byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging, sier Hareide.

Tromsø kan bli den femte byen med byvekstavtale

Det er allerede inngått byvekstavtaler i de fire største byområdene, og det vil nå bli lagt til rette for byvekstavtaler også for fem mindre byområder. Av disse byområdene er det Tromsø som har kommet lengst. Den bompengefinansierte bypakken Tenk Tromsø, som nylig er vedtatt av Stortinget, vil være en del av en eventuell byvekstavtale.

– Effektiv arealbruk er ett av virkemidlene vi kan ta i bruk for å nå nullvekstmålet i de norske byområdene. Derfor er kommunens rolle som samfunns- og arealplanlegger enda mer sentral enn før. Vi ønsker at byvekstavtalen skal gi et godt grunnlag for godt samarbeid om byutvikling i byområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nøkkelord

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom