Norges Massasjeforbund

Søknad og innspill til Statsbudsjettet for 2023 fra Norges Massasjeforbund

Del

Konsekvensene av å pålegge en hel bransje mva-plikt - uten konsekvensutredning - begynner å bli store. Norges Massasjeforbund har derfor sett det nødvendig å sende søknad og innspill til Statsbudsjettet 2023.

Styreleder i NMF Vivi Ann Waggestad
Styreleder i NMF Vivi Ann Waggestad
Det eneste merverdi-vedtaket for komplementær og alternativ behandling har ført til, er færre mennesker som har råd til behandling for muskel og skjelettplager, uførhet, arbeidsløshet og manglende driftsgrunnlag i en tøff tid etter covid og i en tid med økte levekostnader.
Det kan umulig være et politisk mål for noen partier.
MVA-unntak for enkelte komplementære og alternative behandlingsformer bør istedet benyttes som et styringsverktøy for å fremme pasientsikkerhet for brukere av alternativ behandling.
Anmodningsvedtak 328 av 15/12-20 og anmodningsvedtak 417 av 3. mars 2022 haster det å følge opp slik at vår nåsituasjon blir godt kjent blant folkevalgte og byråkrati.
Norges Massasjeforbund sin lobbyfilm

Bilder

Styreleder i NMF Vivi Ann Waggestad
Styreleder i NMF Vivi Ann Waggestad
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund
Norges Massasjeforbund
Karl Johans gate 5
0154 Oslo

(+47) 22 33 10 90http://www.massasjeforbundet.no

Norges Massasjeforbund (NMF) ble stiftet i 1995, og er landets største sær-forbund for massører. Forbundet har siden oppstart arbeidet for å fremme helserettet massasje og verne om bransjens seriøsitet ved å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til faglig utvikling.

Medlemmene tilfredsstiller de strengeste krav til utøvelse av massasje-yrket i Norge i dag. Klassisk massasje er basert på vestlig medisinske forklaringsmodeller og evidensbasert forskning. Helserettet massasje er med i flere kliniske retningslinjer for behandling av ulike smertetilstander og lettere psykiske lidelser. Massasjeterapeuter har i tillegg til sin grunnutdanning, videreutdanning i faget og grunnleggende medisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære) tilsvarende 30 – 60 stdp.

Forbundets medlemmer driver egen klinikk, jobber på tverrfaglige helseklinikker og/eller innen idrett. Mange av oss samarbeider tverrfaglig med annen helse rettet behandling. Vårt arbeidsområde er muskel-skjelettplager. Dette inkluderer smerter, nedsatt funksjon og andre konsekvenser av lettere muskelplager. Vi bidrar til forebygging av muskel-skjelettplager, særlig ved å redusere generelle muskelspenninger relatert til ulike former for stress og ved å motivere til trening.

Vi avlaster et presset offentlig helsevesen som ofte har lange ventetider ved å være et lavterskeltilbud for behandling av lettere muskelplager og bidra til å forebygge muskel-skjelettplager.

Følg pressemeldinger fra Norges Massasjeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Massasjeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Massasjeforbund

Etterlyser status på behandling av anmodningsvedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet21.6.2022 21:02:10 CEST | Pressemelding

Generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og styreleder i Norges Massasjeforbund (NMF) har sendt brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I brevet etterlyser de informasjon om status på oppfølging av vedtakene i forbindelse med mva-saken og registerordningen. NNH og NMF etterlyser informasjon om framdriften når det gjelder anmodningsvedtakene 328 og 417.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom