Nye Veier

Slik er anskaffelsesprosessen i Nye Veiers første driftskontrakt

Del

Nye Veier AS gjennomførte fredag 11. januar et informasjonsmøte angående den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt. Deltakere var blant annet større driftsentreprenører, samt andre fagrelaterte underleverandører.

Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (ref. mørkerød markering):
Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (ref. mørkerød markering):

I møtet ga Nye Veier informasjon om driftskontraktens omfang og innhold. Nye Veier ønsker én driftsentreprenør på alle veistrekningene som vil inngå i kontrakten, og med et totalansvar for driften av de ulike veistrekningene. Kontakten vil ha en varighet på 5 år med opsjon på forlengelse på 1 +1 år.

Første fase i anskaffelsen vil være å prekvalifisere tilbydere som deretter vil motta selve konkurranseunderlaget. Konkurransegrunnlaget vil i stor grad være funksjonsspesifisert men med basis i innhold i andre veidriftskontrakter.

BVP

Nye Veier vil for konkurransen benytte Best Value Procurement (BVP), som er en anskaffelsesmetodikk benyttet på totalentrepriser. Fordelen med BVP metodikken er at den gir begrenset dokumentasjon i forespørsels- og tilbudsprosessen, der hovedvekt legges på entreprenørens kompetanse og prestasjon. Endelig kontrakt utarbeides av totalentreprenøren gjennom en konkretiseringsfase, innenfor rammene i tilbudet.

Ny kompensasjonsmodell

Kompensasjonsmodellen er også ny for denne typen anskaffelser. Modellen bygger på at tilbyder tilbyr en målsum og angir fortjeneste og andre omkostninger. Kort forklart vil driftsentreprenøren få dekket operative kostnader for utført arbeid samt generelle omkostninger i tilbud. Fortjenesten avhenger av driftsentreprenørens merforbruk evt. det motsatte iht. avtalt målsum. Driftsentreprenøren tilkommer også reguleringer og justeringer for prisstigning, mengdeendringer, oppstartstidspunkt av nye veier, etc.

Som et risikoreduserende tiltak kan også driftsentreprenøren flytte deler av fortjenesten eller trekk i sin fortjeneste til påfølgende år.

Nye Veier gir kompensasjon for deltakere i konkurransen.

Endelig tilbudsfrist er satt til 8. mars, og kontraktssignering er stipulert innen juni.

Kontakter

Magnus Johansen, leder trafikantnytte og drift
magnus.johansen@nyeveier.no
tlf. 951 43 892

Bilder

Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (ref. mørkerød markering):
Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (ref. mørkerød markering):
Last ned bilde
Tabellen viser hovedstrekning, delstrekning og dato for planlagt trafikk påsetting:
Tabellen viser hovedstrekning, delstrekning og dato for planlagt trafikk påsetting:
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom