SINTEF

Slik bygger man fuktsikre dørterskler på betongdekke

Del

- Bransjen har lenge etterspurt fuktsikre løsninger for trinnfrie dørterskler på betongdekke. Byggforskserien viser nå flere nye løsninger, og vi tar med oss en fullskala terskelmodell til Bygg Reis Deg, sier Anders Kirkhus i SINTEF.

Eksempel på fuktsikker terskelløsning for balkong eller svalgang med betongdekke og opphengt bærekonstruksjon og med renne ved yttervegg. Ill: Byggforskserien
Eksempel på fuktsikker terskelløsning for balkong eller svalgang med betongdekke og opphengt bærekonstruksjon og med renne ved yttervegg. Ill: Byggforskserien

I bygninger med krav om universell utforming, og i tilgjengelige boenheter, skal dører til balkonger og svalganger ha trinnfrie terskler. Det er utfordrende å ivareta fuktsikkerheten med så lave terskler.

- Vi har revidert anvisningene om svalganger og balkonger, og så behovet for en egen anvisning som tar for seg terskelløsningene. Overgangen mellom balkong- eller svalgangsdekket og ytterveggen er særlig utsatt for fuktinntrenging, og riktig prosjektering er derfor helt avgjørende, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Prosjektering av balkonger, terrasser og svalganger involverer mange fag, og det er viktig å samkjøre krav og interesser tidlig i prosessen. Bæresystemet til balkong- eller svalgangsdekket har betydning for fuktsikringen av fasade og dørterskel.

Ny anvisning om dørterskler

Den nye anvisningen om terskler viser prinsipper og løsninger for dørterskler til balkonger og svalganger i bygninger med betongdekker. Anvisningen gir eksempler på terskelløsninger som ivaretar både fuktsikkerhet og trinnfrihet for ulike konstruksjoner. Den beskriver blant annet:

  • prinsipper for fuktsikring
  • fall og avrenning
  • tettesjikt med membranoppkant ved terskel
  • eventuell renne ved yttervegg

Balkong- eller svalgangsdekket kan være utkraget fra eller opphengt i hovedkonstruksjonen, eller det kan være frittstående. Videre kan balkongen/svalgangen ha oppfôret gulv eller betonggulv. Alle disse variantene er behandlet i anvisningen.

Reviderte anvisninger om balkong og svalgang

Anvisningen om terskler er utarbeidet som et supplement til de reviderte anvisningene om balkonger, terrasser og svalganger. Begge anvisingene er oppdatert i henhold til kravene i TEK17. De beskriver orientering, plassering, utforming og skjerming.

361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger viser nå flere prinsipper for oppbygning og fuktsikring.

323.111 Svalganger i boligbygninger  har fått et større fokus på bokvalitet, og viser også hvordan brannsikkerheten skal ivaretas.

Lær mer – møt oss på Bygg Reis Deg

Vil du vite mer? Vi har bygget en fullskala modell av løsningen over, som vi tar med oss til Bygg Reis Deg 16.-19. oktober. Der holder vi også lynkurs om fuktsikre dørterskler ved balkonger og svalganger hver dag.
Tid: Onsdag, fredag og lørdag kl 12 og torsdag kl 16.
Sted: SINTEFs stand D06-05

Les mer i Byggforskserien

523.733 Fuktsikre dørterskler ved balkonger og svalganger med betongdekker
323.111 Svalganger i boligbygninger
361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eksempel på fuktsikker terskelløsning for balkong eller svalgang med betongdekke og opphengt bærekonstruksjon og med renne ved yttervegg. Ill: Byggforskserien
Eksempel på fuktsikker terskelløsning for balkong eller svalgang med betongdekke og opphengt bærekonstruksjon og med renne ved yttervegg. Ill: Byggforskserien
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom