Nye Veier

Skrinlegger utfylling i Langstein

Del

Geotekniske undersøkelser viser at det er umulig å få til et havne- og industriområde basert på steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen, i Langstein.

I dette området i Langstein var det planer om en utfylling.
I dette området i Langstein var det planer om en utfylling.

- Resultatene fra de geotekniske undersøkelsene viser at løsmassene i området er mer omfattende enn en hadde håp om. Disse løsmassene består i all hovedsak av bløte leirmasser. Videre vurderinger av ulike aktuelle utfyllingsalternativer tilsier voldsomme stabiliseringstiltak for at disse skal kunne realiseres, forklarer prosjektleder Lars Erik Moe i Nye Veier.

Som del av vegprosjektet E6 Kvithammar-Åsen skal Nye Veier bygge Forbordsfjelltunnelen, som vil bli den lengste fjelltunnelen i Midt-Norge. Bygging av tunnelen vil lokalt skape et betydelig overskudd av steinmasser.

Nye Veier har bl.a. sett på muligheten for å benytte disse ressursene til etablering av et mulig havne- og industriområde i Langstein.

 Geotekniske utfordringer

 For å vurdere gjennomførbarhet har Nye Veier fått utført en grundig scanning av sjøbunnen og gjort grunnboringer samt prøvetakinger fra borebåt. Nå viser altså undersøkelsene med all tydelighet at planene om en utfylling må skrinlegges.

 -Vi jakter fortløpende etter muligheter for å skape økt samfunnsnytte i prosjektet, og i den forbindelse har det vært viktig for oss å få undersøkt denne muligheten. Når tiltaket i Langstein ikke er gjennomførbart, vil videre fokus være å bruke disse ressursene i veglinja, samt i ulike samfunnsnyttige formål i nærheten av veglinja, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

 Reguleringsplanarbeid i gang

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Kvithammar-Åsen er nå i gang for fullt sammen med Hæhre Entreprenør AS som valgt entreprenør og Aas Jacobsen AS som rådgiver. Gjennom sommeren og tidlig høst vil hovedaktivitetene være knyttet til innhenting av ulikt grunnlagsmateriale. Det vil bli foretatt omfattende grunnboringer, kjerneboringer, seismikk og ulike kartlegginger. Deretter starter arbeidet med å optimalisere veglinja og prosjektet innenfor den prinsipielle løsningen som framgår av vedtatt kommunedelplan.

Tidsaspektet og alternativsvurderingene vil særlig avhenge av de geotekniske undersøkelsene, men en ser for seg å ha forslag til reguleringsplan for hver av kommunene Levanger og Stjørdal klar til førstegangsbehandling i første halvår 2020.

E6 Kvithammar-Åsen skal etter planen ferdigstilles i 2025/2026.

Kontakter

Utbyggingssjef Jørund Gullikstad, tlf. 907 60 929
Prosjektleder Lars Erik Moe, tlf. 908 99 486

Bilder

I dette området i Langstein var det planer om en utfylling.
I dette området i Langstein var det planer om en utfylling.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom