Miljødirektoratet

Sjekk luftkvaliteten i ditt område

Del

På vinteren blir luftforurensningen verre. Sårbare grupper er mest utsatt. Tjenesten Luftkvalitet i Norge gjør det lettere å følge med på lufta rundt deg.

Luftkvalitet i Norge viser luftforurensning for hele Norge akkurat nå, og to dager fram i tid. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet.
Luftkvalitet i Norge viser luftforurensning for hele Norge akkurat nå, og to dager fram i tid. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet.

Luftkvalitet i Norge er som et værvarsel, bare for luftforurensning. Luftvarselet dukker også opp når du søker opp ditt sted på nettsidene og appen til Yr, Norges største værtjeneste.

Beregner luftkvaliteten i framtiden

– Nå går vi inn i en sesong hvor luftkvaliteten generelt er på sitt verste. Da er tjenesten ekstra nyttig, fordi den viser hvor forurenset uteluften er. Dette gjør det lettere for befolkningen å unngå å utsette seg for luftforurensning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Luftvarselet er også viktig for at kommuner og veieiere skal kunne sette inn riktige tiltak mot høy luftforurensning.

Faktablokk: Luftsamarbeidet

  • Luftkvalitet i Norge er utviklet av Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
  • Sammen utgjør de fem etatene Luftsamarbeidet, som samarbeider om å tilby pålitelige og brukerorienterte digitale tjenester for luftkvalitet for kommuner, anleggseiere og befolkningen.

Luftforurensning berører mange grupper

Forurenset luft kan gi dårligere helse. De som er mest utsatt er den delen av befolkningen med astma og andre lungesykdommer, folk med hjerte- og karsykdommer og diabetes, gravide, eldre og barn.

Luftvarselet er særlig ment for utsatte grupper slik at de kan unngå å utsette seg for skadelig luft Luftforurensning kan forverre sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Både korte og langvarige perioder med luftforurensning kan gi dårligere helse.

På Luftkvalitet i Norge kan du se hva slags forurensning som er i lufta på vei til jobb, barnehage og skole, og hvilken kilde den stammer fra. I tillegg får du råd om hva du bør gjøre hvis lufta er dårlig.

Faktablokk: Varsler luftkvalitet over hele landet

  • Kartet i Luftvarselet er delt inn i ruter på ned til 50 ganger 50 meter, som gir et veldig lokalt varsel.
  • Forurensningsnivået beskriver hvor forurenset uteluften er. Du kan se om det vil bli lite, moderat, høy eller svært høy forurensning.
  • I tillegg kan kommuner legge til ekstra informasjon om tiltak, for eksempel om støvdemping, gatefeiing og annet arbeid som kan påvirke luften.
  • Beregningene bygger på data om forventede utslipp og værprognoser. På denne måten kan modellen gjøre beregninger fram i tid, slik at vi kan utarbeide lokale varsler for hele Norge.
  • Varslingstjenesten kan også brukes til å beregne bidraget fra utslippskilder som veitrafikk, vedfyring og skip.
  • Måling av luftkvalitet er noe annet enn varsling av luftkvalitet. Luftvarselet lages uavhengig av målestasjonene som står rundt omkring i Norge, men måledataene bruker vi til å forbedre modellen. I tjenesten kan du også se hva som er blitt målt på Norges målestasjoner den siste timen og inntil to uker tilbake i tid.
  • Varselet oppdateres fire ganger i døgnet. Hvert varsel er gyldig i to dager og seks timer fram i tid.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Luftkvalitet i Norge viser luftforurensning for hele Norge akkurat nå, og to dager fram i tid. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet.
Luftkvalitet i Norge viser luftforurensning for hele Norge akkurat nå, og to dager fram i tid. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom