SJ Norge

SJ Norge klager på kontraktstildelingen for Sørlandsbanen

Del

Etter en grundig vurdering har togoperatøren SJ Norge i dag fremmet klage til Jernbanedirektoratet på kontraktstildeling for trafikkpakke 1, Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. SJ Norge mener anbudet bryter med lov om offentlige anskaffelser, at kvalitetskriteriet er vurdert feil og at vinneren Go-Ahead skulle vært avvist fordi prisene de har levert er urealistisk lave i forhold til ytelsen.

– SJ Norges vurdering er at innkjøpsprosessen ikke har vært i tråd med lov om offentlige  anskaffelser. Det er derfor nødvendig at hele prosessen blir grundig gjennomgått for å få klarhet i om Jernbanedirektoratet har lagt til rette for en rettferdig konkurranse. Dette er også av stor betydning for de kommende anbudskonkurransene på jernbanen, sier administrerende direktør i SJ Norge, Bendek Maartmann-Moe.   

SJ Norges klage omhandler selve prosessen og hvordan kvalitet i tilbudet har blitt vektet mot pris. I anbudet skulle kvalitet vektes 60 prosent og pris 40 prosent. 

– Det er flere forhold som tyder på at prosessen i praksis har blitt en konkurranse bare om pris og ikke om kvalitet, sier Martmann-Moe. 

SJ Norge var best på kvalitet 

SJ Norge leverte det kvalitativt beste tilbudet av alle operatørene, i følge Jernbanedirektoratet. 

– Vi er stolte over at vårt tilbud ble rangert best på alle kvalitetskriteriene. Vårt tilbud var basert på å sette kunden og kundeopplevelse i sentrum. Både med tanke på selve reiseopplevelsen og togproduktet. Med SJ Norge ville de reisende blant annet få et nytt serveringskonsept, oppgraderte tog og et økt servicenivå, sier Maartmann-Moe.

Innkjøpsprosess som bryter med lov om offentlige anskaffelser 

SJ Norges klage er basert på tre relevante rettslige grunnlag: 

  • For det første kan det stilles spørsmål om vinneren, Go-Ahead, burde ha blitt avvist som et tilbud som er svært lavt eller taktisk priset holdt opp mot ytelsen. Go-Ahead lå hele 21 prosent lavere i pris enn operatøren som ble rangert som nummer to på pris. I Tilbudsforespørselen fra Jernbanedirektoratet punkt 4.4.1, går det frem at svært lavt eller taktisk prisede tilbud opp mot ytelsen skal avvises.  
  • For det andre stiller SJ spørsmål ved om på prinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser (LOA § 4) er overholdt i anbudet. Bakgrunnen for dette er at det ikke er gjennomført «reelle forhandlinger" i konkurransen. 
  • For det tredje mener SJ Norge at oppdragsgiver ikke har evaluert tildelingskriteriet "kvalitet" på en måte som er i samsvar med kravet til forutberegnelighet i lov om offentlige anskaffelser.    

– SJ har flere tiårs erfaring med anbudskonkurranser i Sverige (og Norge). Det er i samfunnets interesse at regelverket blir fulgt slik at konkurransen blir rettferdig. Derfor forutsetter vi at Jernbanedirektoratet behandler SJ Norges klage grundig. D, sier Maartmann-Moe.

For ytterligere informasjon:

Bendek Maartmann-Moe 954 64 537 eller Lena A. Nesteby 48010351

Om SJ Norge

SJ Norge
SJ Norge
Bygdøy allé 2
0257 Oslo

https://www.sj.no

SJ knytter Skandinavia sammen

SJ har kjørt tog til og fra Norge i over 100 år. I august 2015 ble togtilbudet mellom Oslo og Stockholm etablert, og dermed ble Sveriges mest populære hurtigtog også en del av det norske jernbanenettet. Når jernbanen i Norge nå endres, ønsker SJ å bidra ytterligere til økning av norske togtrafikken. SJ har mer enn 30 års erfaring fra et svensk konkurranseutsatt marked og har de siste 25 årene opplevd en fordobling i antall reisende, dette er verdifull kompetanse og erfaring som SJ vil ta med seg inn på det norske markedet.

SJ Norge er etablert som et eget selskap, og vant sommeren 2019 anbudet om å kjøre tog langs strekningene Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen, Meråkerbanen, Trønderbanen og Saltenpendelen. 

Fra 8. juni blir de syv strekningene til NORD.

Følg saker fra SJ Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SJ Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SJ Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom