Nye Veier

Signerer ikke kontrakt med OHL

Del

Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av ny trafikksikker firefelts E6 på strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet.

Nye Veier annonserte i mai at vi valgte det spanske selskapet og deres rådgiver Afry. Planen var å gjennomføre en fase med konkretisering av prosjektet og signere en kontrakt.

- Både OHL og Nye Veier har i konkretiseringsfasen av prosjektet avdekket forhold som gjør at risikoen med å signere kontrakten er for stor. OHL har derfor bedt om å få trekke sitt tilbud, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

- Selv om begge parter er skuffet over resultatet, er det bedre å avslutte før prosjektering og bygging starter, understreker Børseth.

Balansert deling av risiko mellom totalentreprenør og byggherren Nye Veier er viktig i store prosjekter.

- Å sikre gode og trygge avtaler i alle prosjekter er en viktig del av vårt oppdrag og samfunnsansvar. For fellesskapets ressurser er det viktig at vi har god og solid oversikt over gjennomføringen av alle prosjektene, samt trygghet for at valgt totalentreprenør kan gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte rammer, utdyper Børseth.

Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts E6 mellom Moelv og Øyer er delt i tre kontrakter. Planleggingen og utviklingen av ny E6 gjennom Innlandet fortsetter.

Konkurransen om bygging av E6 mellom Storhove og Øyer kommer til å bli lyst ut på nytt. En ny konkurranse vil først være aktuell i 2022. Strekningen vil da kunne sees i sammenheng med utbyggingen videre fra Øyer til Otta nordover i Gudbrandsdalen.

Kontakter

Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.
Telefon: 975 01 310

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom