Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Seminar: Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet og domstolenes betydning for samfunnet – sett fra pressens perspektiv.

Del

NIM og domstolkommisjonen inviterer til frokostseminar for lansering av rapporten «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet». I tillegg til en presentasjon av rapporten, belyses domstolenes betydning for samfunnet sett fra pressens perspektiv, og problemstillinger knyttet til finansieringen av domstolene. Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltar på seminaret.

Justitia er et symbol for lov og rett og forbindes ofte som rettferdighetens gudinne. Foto: iStock.
Justitia er et symbol for lov og rett og forbindes ofte som rettferdighetens gudinne. Foto: iStock.

Uavhengige domstoler er en grunnleggende menneskerettighet, og en forutsetning for rettsstaten og demokratiet. Flere steder i Europa er domstolenes uavhengighet under press, og endringene har skjedd raskt. Dette viser at uavhengige domstoler ikke kan tas for gitt, selv ikke i vår del av verden.

I august 2017 oppnevnte regjeringen Domstolkommisjonen, som har som overordnet mandat å utrede domstolenes organisering. Domstolkommisjonen har bedt Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) om bistand til å utrede deler av deres mandat, nærmere bestemt problemstillingen «Hvilke krav til uavhengighet for dommere og domstolene som statsmakt følger av konstitusjonelle og internasjonale normer?»

Domstolenes uavhengighet er vernet i Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Videre har det siden 2000-tallet vært økt oppmerksomhet internasjonalt om betydningen av uavhengige domstoler, og det er vedtatt en rekke anbefalinger om domstolenes og dommeres uavhengighet.

Program:

08.30                   

Registrering, mingling og lett servering

09.00                    

Åpning av seminaret v/ Adele Matheson Mestad, konstituert direktør i NIM. Overlevering av rapporten til Yngve Svendsen, leder av Domstolkommisjonen

09.10                    

Innlegg av Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

 09.20

Presentasjon av rapporten «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet» v/Anniken Barstad Waaler, seniorrådgiver NIM

 09.40

Panelsamtale om domstolenes betydning for samfunnet, sett fra pressens perspektiv. Deltakere: Eirin Eikefjord (Bergens Tidende), Kjetil Kolsrud (Rett24.no) og Andreas Slettholm (Aftenposten). Ordstyrer: Steinar Juel, medlem av Domstolkommisjonen

10.10                    

Panelsamtale om finansiering av domstolene. Deltakere: Magni Elsheim (nestleder i DAs styre og førstelagmann i Gulating lagmannsrett), Lene Vågslid (A – leder av Stortingets justiskomité), Peter Christian Frølich (H – Stortingets justiskomité) og Jens Johan Hjort (leder av Advokatforeningen) Ordstyrer: Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver NIM

10.40                    

Avsluttende ord v/Yngve Svendsen, leder av Domstolkommisjonen

Tirsdag 5. mars 2019, kl. 08.30-10.45

Gamle Raadhus Restaurant, Søylesalen, Nedre Slottsgate 1, Oslo

Kontakter

Bilder

Justitia er et symbol for lov og rett og forbindes ofte som rettferdighetens gudinne. Foto: iStock.
Justitia er et symbol for lov og rett og forbindes ofte som rettferdighetens gudinne. Foto: iStock.
Last ned bilde

Om Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Akersgata 8
0158 Oslo

23 31 69 70http://www.nhri.no

Følg saker fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom