Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Hareide orientert om arbeidet med flomberedskap på vei og bane

Del

- Heller ikke en samferdselsminister fra KrF kan rå over værgudene, så jeg kan dessverre ikke garantere at all transportinfrastruktur vil være åpen for trafikk de neste ukene. Det er mye snø i fjellene, slik at vi må ta høyde for flom. Jeg har i dag fått en gjennomgang av arbeidet med flomberedskap på vei og jernbane. Våre etater og virksomheter har forberedt seg godt, og vil gjøre alt de kan for å redusere ulempene som de store vannmengdene kan gi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Jernbanemagasinet
Foto: Jernbanemagasinet

Samferdselsministeren hadde onsdag 27. mai møte med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å bli orientert om det viktige arbeidet deres med flomberedskap på vei og jernbane.   

Økt flomfare ved rask temperaturøkning
- På grunn av klimaendringene har vi de siste årene gjort mye for at jernbanen skal ta unna større vannmengder. Vi er forberedt på ras og flom, men nå er det uvanlig store snømengder på fjellet i hele Norge. Det kan føre til flom som gir stengte baner, sier Vibeke Aarnes, infrastrukturdirektør i Bane NOR.

På grunn av den kalde våren har ennå ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang. Et raskt væromslag til varme dager, eventuelt i kombinasjon med regn, vil medføre stor fare for flom og ras flere steder i landet.

- Vi følger flomsituasjonen løpende fra dag til dag. Fokuset er satt spesielt på steder som tradisjonelt er utsatt. Vegvesenet er sammen med våre driftsentreprenører godt forberedt og har allerede et tett samarbeid med andre aktører, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, som arbeider med trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.


For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jernbanemagasinet
Foto: Jernbanemagasinet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom