Miljødirektoratet

Samarbeidet om ulveforvaltning i Norden styrkes

Del

Forvaltningsmyndighetene i Norge, Sverige og Finland har utarbeidet et felles rammeverk for å dele kunnskap og informasjon om ulvebestandene i Norden.

Den skandinaviske ulvebestanden er preget av innavl, og er derfor avhengig av innvandrende ulver fra Finland og Russland. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no. Videre bildebruk må avtales med fotograf.
Den skandinaviske ulvebestanden er preget av innavl, og er derfor avhengig av innvandrende ulver fra Finland og Russland. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no. Videre bildebruk må avtales med fotograf.

Målet med det felles rammeverket er å sørge for at forvaltningen av den skandinaviske og den finske ulvebestanden sees i sammenheng. 

 Ulvebestanden i Norge og Sverige er sterkt preget av innavl, og helt avhengig av innvandrende ulver fra bestanden i øst. Å dele kunnskap og ha god overvåking på tvers av landegrensene vil gi et godt grunnlag for å ivareta genetisk viktige ulver som kan bedre tilstanden for den sør-skandinaviske bestanden på lengre sikt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Innenfor ulvesonen i Norge forvaltes en mindre del av den sør-skandinaviske ulvebestanden. I forvaltningen av felles bestander som beveger seg på tvers av grenser, er det avgjørende å ha god kunnskap og et godt samarbeid.

Rammeverket synliggjør felles utfordringer og beskriver hvordan man gjennom samarbeid bedre kan nå forvaltningsmålene i Norge, Sverige og Finland. Dokumentet skal gi et grenseoverskridende perspektiv på forvaltningen av ulv i tråd med internasjonale retningslinjer.

Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, det svenske Naturvårdsverket og det finske Land- og skogbruksdepartementet.

Et av målene er å bedre samarbeidet ved å dele kunnskap om metoder for overvåking, og forvaltningsmål og -planer. Å dele data og databaser på tvers vil gjøre det mulig å se bestandene i en større helhet.

Et eksempel er at Finland i sin nåværende forvaltningsplan legger til rette for å ha ulveflokker nærmere grensen til Sverige, som kan bidra til større migrasjon fra den finske ulvebestanden og til den sør-skandinaviske. 

 Vi er glade for at vi har fått formalisert et veldig godt samarbeid med svenske og finske myndigheter. Dette dokumentet vil være et godt utgangspunkt for videre samarbeid, sier Hambro.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Den skandinaviske ulvebestanden er preget av innavl, og er derfor avhengig av innvandrende ulver fra Finland og Russland. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no. Videre bildebruk må avtales med fotograf.
Den skandinaviske ulvebestanden er preget av innavl, og er derfor avhengig av innvandrende ulver fra Finland og Russland. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no. Videre bildebruk må avtales med fotograf.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom