Agder Energi Nett

Samarbeider om bedre nettkapasitet

Del

Agder Energi Nett og Statnett har inngått avtale om tilknytning med vilkår under Kvinesdal transformatorstasjon. Det betyr bedre utnyttelse av strømnettet og kortere ventetid for større kunder som ønsker tilknytning.

Bryter kraftlinje Mandal
Bryter kraftlinje Mandal

Det grønne skiftet har resultert i svært mange søknader fra næringslivet som vil etablere ny grønn industri over hele landet. Størst er aktiviteten langs kysten av Vest- og Sørlandet, samt indre deler av Vestfold, Telemark og Nordland. De siste to årene har Statnett behandlet nær 11.000 MW økt volum, der omtrent alt er knyttet til nytt strømforbruk. Flere steder i landet begynner det derfor å bli knapt med tilgjengelig kapasitet til økt eller nytt forbruk i eksisterende strømnett. Både Statnett og de regionale nettselskapene må gjøre tiltak. Det gjelder også på Sørlandet.

I strømnettet i vestre deler av Agder er etterspørselen etter nettkapasitet nå blitt så stor at tiltak må iverksettes. Men det tar tid å bygge ut ny nettkapasitet, og derfor er det viktig å se på alternative løsninger. For Statnett er tiltaket økt transformeringskapasitet i Kvinesdal transformatorstasjon, og for Agder Energi Nett er vi i gang med arbeidet med ny kystlinje mellom Kristiansand og Kvinesdal, sier Astrid Hilde, seniorrådgiver samfunnskontakt i Agder Energi Nett.

Tilknytning på vilkår
Våren 2021 åpnet myndighetene for at det kan inngås frivillige avtaler om tilknytning med vilkår.  Slike vilkår kan være krav om redusert uttak eller utkobling ved behov, for eksempel på kalde vinterdager hvor strømforbruket er på sitt høyeste. Interessen for slike avtaler har vært stor.

Agder Energi Nett og Statnett har nå sammen utviklet en løsning som legger til rette for at Agder Energi Nett innenfor de avtalte vilkårene kan knytte på nye kunder i nettet sitt under Kvinesdal transformatorstasjon før ny nettkapasitet er bygd ut. I praksis betyr det bedre utnyttelse av dagens strømnett, og kortere ventetid for kunder som ønsker tilknytning, forteller Astrid Hilde.

Viktig samarbeidsavtale
 Avtalen mellom Statnett og Agder Energi Nett er et viktig først steg, og en av de første avtalene som Statnett har inngått etter regelverket om tilknytning med vilkår. Her har Agder Energi Nett og Statnett sammen funnet frem til vilkår som kan gi tidligere tilknytning, og som samtidig ikke går utover forsyningssikkerheten til eksisterende kunder, sier Halvor Lie, leder for Kunde og tilknytning i Statnett.

 Dette er utviklingsarbeid for oss. Agder Energi Nett har vært fremoverlente og kommet med konkrete forslag til løsninger. Samarbeidet om denne avtalen har vært veldig bra og har gitt læring som vi får nytte av i arbeid med avtaler med vilkår andre steder i landet. Fremover vil vi ha fortsatt tett dialog med Agder Energi Nett om deres erfaring med å holde forbruket under avtalte grenser, avslutter Halvor Lie.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bryter kraftlinje Mandal
Bryter kraftlinje Mandal
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 210.300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.300 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom