Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Risiko for menneskerettighetsbrudd ved besøksbegrensninger for beboere i kommunale boliger og bofellesskap

Del

Besøksnekt i omsorgsboliger og bofelleskap for å forebygge Covid-19 kan gripe inn i menneskeretten til privat og familieliv. Derfor må slike tiltak ha tilstrekkelig grunnlag i lov, ivareta et legitimt formål, og være nødvendige og forholdsmessige, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Myndighetene har plikt til å sikre befolkningens liv og helse. Samtidig har beboere i  omsorgsboliger og bofelleskap også rett til privat- og familieliv etter menneskerettighetene. Plikten til å sikre liv og helse veier tungt, men plikten til å sikre folks rett til privat- og familieliv og personlig frihet ligger også tungt i motsatt vektskål. Som siste ukers saker viser, kan restriksjoner og sosial isolering ramme beboerne, og deres pårørende, hardt. Alle mennesker trenger mennesker. Dette er en grunnene til at retten til privat- og familieliv har menneskerettslig beskyttelse.

Restriksjoner som begrenser denne retten er derfor bare tillatt når det er forholdsmessig, dvs. at det ikke går lenger enn nødvendig for å oppnå dette formålet. Det må også være et rimelig forhold mellom hensynene tiltakene ivaretar og hvordan den enkelte rammes. Målet om å beskytte beboere mot COVID 19 helliger med andre ord ikke alle midler, når menneskerettigheter kolliderer, må man finne rette balanse. For mange beboere er dessuten kontakten med familie og andre nærstående avgjørende for helse og funksjonsnivå. Retten til helse plasserer seg med andre ord i begge vektskåler i denne vanskelige avveiningen.

I vurderingen av om besøksnekt er nødvendig og forholdsmessig, vil de smittevernfaglige vurderingene veie tungt. Det er vanskelig for beboeren og pårørende å etterprøve om kommunens vurderinger er riktige og om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert, og hvorfor de eventuelt er forkastet. Dette krever god saksbehandling hvor kommunen foretar individuelle vurderinger av behovet og fatter vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang. Hvis ikke er det en reell risiko for at menneskerettighetene til psykisk utviklingshemmende som har sitt hjem og sitt liv i slike boliger, ikke ivaretas.

Kontakter

Om Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Akersgata 8
0158 Oslo

23 31 69 70http://www.nhri.no

Følg pressemeldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Koronakommisjonen legger NIMs rapport til grunn for menneskerettslige vurderinger15.4.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Koronakommisjonen har i dag overlevert kommisjonens rapport til regjeringen. Et sentralt tema i rapporten er i hvilken grad rettigheter nedfelt i Grunnloven og menneskerettslige konvensjoner har blitt respektert. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) leverte i november 2020 en rapport til kommisjonen om «Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19» som har inngått i grunnlaget for kommisjonens juridiske vurderinger.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom