Samferdselsdepartementet

Ringeriksbanen: Regjeringen foreslår 1 milliard kroner til ny låneordning for Nye Veier AS

Del

– En driftskreditt betyr at Nye Veier enklere kan håndtere svingninger i bevilgningsbehovet til Ringeriksbanen. Det gir større forutsigbarhet, og bidrar til at pengene som staten betaler til Nye Veier raskere går dit de skal, nemlig til bygging av banen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Illustrasjon: Bane NOR
Illustrasjon: Bane NOR

Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner i driftskreditt til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen i statsbudsjettet for 2021. Pengene skal settes på en konto i Norges Bank, og Nye Veier kan trekke på kreditten når det blir behov for det. Ordningen er avgrenset ved at den kun skal brukes på kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder.

Enklere å håndtere svingninger i bevilgningsbehovet
I store prosjekter som Ringeriksbanen kan det oppstå betydelige svingninger i bevilgningsbehovet underveis i gjennomføringsfasen. Hovedformålet med kreditten er å gjøre det enklere for Nye Veier å håndtere disse svingningene. Kreditten bidrar til å legge til rette for rasjonell prosjektgjennomføring.

– Driftskreditten betyr at selskapet slipper å spare opp en buffer for å ta unna kostnadstopper. Sånn sett åpner dette for en noe raskere gjennomføring av prosjektet. I veiprosjekter har bompenger en lignende funksjon ved at det er mulig å trekke på bompengelån. Med driftskreditten får vi en tilsvarende fleksibilitet for Ringeriksbanen, sier samferdselsministeren.

Driftskreditten kan også gjøre at Nye Veier i mindre grad må ta inn forbehold eller begrensninger i avtaler med leverandørene om likviditetstilførsel.

Om Ringeriksbanen
Ringeriksbanen er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss. Fellesprosjektet ble i sommer overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier. Selskapet arbeider nå med å optimalisere prosjektet gjennom å redusere kostnader og øke samfunnsnytten.


For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: Bane NOR
Illustrasjon: Bane NOR
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid12.10.2021 10:07:46 CEST | Pressemelding

– Samferdsel bind land og folk saman. Vi bygger veg og bane og utbetrar farvatn i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig no som Noreg er på veg ut av koronakrisa. Med satsinga neste år sørger vi for oppstart av nye prosjekt, samstundes som vi tar vare på det vi har. Ei sterk satsing på utvikling av dei største byane våre er god, grøn politikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak9.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører5.10.2021 06:05:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom