Juristforbundet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch tildeles Rettssikkerhetsprisen for 2019

Del

I en årrekke har prisvinneren vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Riksadvokaten har også satt foten ned når politikere har utfordret grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er årets vinner av Rettssikkerhetsprisen
Riksadvokat Tor-Aksel Busch er årets vinner av Rettssikkerhetsprisen

Siden 2006 har Juristforbundet årlig delt ut den prestisjetunge prisen. Mottagerne har til felles at de over lengre tid har utmerket seg ved å styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. Her er årets prisvinner i en egen klasse.

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden 1997 og har satt sitt preg på det offentlige ordskiftet med faglig tyngde. Hans tydelige respekt for ytrings- og pressefrihet, samt påtalemyndighetens uavhengighet er blant fanesakene.

Kamp mot netthets
I juryens begrunnelse trekkes det frem flere punkter som viser Busch’ engasjement for rettsstatens prinsipper.

  • Som riksadvokat har han løftet fram bekjempelse av hatkriminalitet og netthets mot politikere.
  • Hans klare anbefaling om å avskaffe juryordningen begrunnet i rettssikkerheten.
  • Fokuset på vold i nære relasjoner og overgangen fra politiets forenklede behandling til å gjøre dette til prioriterte saker for påtalemyndigheten.
  • Ikke minst har han vektet balansegangen sikkerhet/frihet på en god måte og minnet politikere om nettopp den når de selv har presset på for å fremstå som «handlekraftige».

Det har aldri vært flere nominerte til rettssikkerhetsprisen enn i år, så konkurransen har vært stor. Likevel var det en enstemmig jury som til slutt landet på den profilerte riksadvokaten.

Kritisk blikk på seg selv
I en tid da rettsstatens liberale verdier er under press i flere land, er det desto viktigere å tildele prisen til en sterk forsvarer av ytrings- og pressefrihet, en som hele tiden har vektlagt påtalemyndighetenes uavhengighet, og som ikke har vært redd for å si ifra til beslutningstakere.

At Busch også har beholdt et kritisk blikk på egen etat, endog på sine egne personlige profesjonsbeslutninger, understreker oppriktigheten i hans engasjement. En slik evne og vilje til å beholde et kritisk blikk også på seg selv og sin rolle er ofte mangelvare hos våre makthavere, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober i Gamle Logen, Oslo.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2019 har bestått av Jon Wessel-Aas (leder) Anine Kierulf, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Susann Funderud Skogvang.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er årets vinner av Rettssikkerhetsprisen
Riksadvokat Tor-Aksel Busch er årets vinner av Rettssikkerhetsprisen
Last ned bilde

Dokumenter

Om Juristforbundet

Juristforbundet
Juristforbundet
Kristian Augustsgt 9
0164 Oslo

+47 40 00 24 25http://www.juristforbundet.no

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg saker fra Juristforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom