Miljødirektoratet

Rekordår for fjellreven

Del

72 nye valpekull av fjellrev ble født i Norge i sommer. Det er det største antallet siden den nasjonale overvåkingen av fjellrev startet for nesten 20 år siden.

Fjellrevvalper på Varangerhalvøya, hvor antall valper er nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Fjellrevvalper på Varangerhalvøya, hvor antall valper er nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera

– Akkurat nå er det iverksatt mange tiltak for å bygge opp fjellrevbestanden i Norge, og det er gledelig å se at de gir resultater. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) og fjelloppsyn i flere deler av landet har i løpet av sommeren samlet informasjon og prøver til overvåkingsprogrammet for fjellrev.

Rapportene fra felt viser at det igjen ligger an til å bli et år med rekordmange fjellrevkull i Norge. Den foreløpige opptellingen viser at det er født 72 fjellrevkull, med til sammen 334 fjellrevvalper, i 2022.

Se hvor mange fjellrevkull som ble født i de ulike områdene i Norge i 2022 her: Overvåkingsprogrammet for fjellrev (nina.no)

De endelige tallene kommer i desember, når Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har sammenstilt og kvalitetssikret dataene. Det er allikevel klart at 2022 overgår det forrige toppåret for fjellreven i 2018, da det ble født 58 kull.

Også i Sverige og Finland er de foreløpige tallene godt nytt. I Sverige er det registrert 88 kull og i Finland er det registrert ett. Det finske fjellrevkullet er det første som er registrert siden 1996.

12 kull på Varangerhalvøya

På Varangerhalvøya i Finnmark er antall valper nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. 12 valpekull er dokumentert, med til sammen over 70 valper. Her har bestanden vokst med flere og flere kull hvert år etter at ble det satt ut fjellrevvalper i 2018, 2019 og 2020.

Med unntak av Varangerhalvøya er det kritisk få fjellrever og få kull i Nord-Norge, og de siste årene har Nord-Norge vært et spesielt satsingsområde. Derfor er det en ekstra god nyhet at det kom både tre nye fjellrevkull i Indre Troms, et kull i Vest-Finnmark, og et kull i Nord-Finland i år.

Fortsatt store utfordringer for fjellreven

Selv om tiltakene fungerer og bestanden vokser, har fjellreven fortsatt mange utfordringer. Mange av disse utfordringen er koblet til endringer i klima. Både temperatur, nedbør, vegetasjon og artssammensetning i fjellet er i endring, samtidig som arealet med høyfjell krymper.

Målet er å sette fjellrevbestanden i stand til å takle klimautfordringen framover, og at den på sikt vil klare seg egen hånd. Det er avhengig av at bestanden har vokst seg stor nok, og at det blir god sammenheng mellom de ulike fjellområdene. Derfor vil det fortsatt være behov for tiltak for å redde fjellreven.

Setter ikke ut nye valper i år

Det ble ikke født noen valper på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal i år. NINA, som driver avlsstasjonen på vegne av Miljødirektoratet, har sporet årsaken til mangel på vitamin B1 hos fjellrevene. Dermed blir det ikke satt ut nye fjellrevvalper i vinter.

Les mer her: Null fjellrevkull i avlsstasjonen (nina.no)

Dette problemet er nå løst, og vi satser på å kunne sette ut nye valper i 2023. Planen er å sette ut flere valper i Nord-Norge, der det er størst behov for å styrke de kritisk små fjellrevbestandene og knytte de sammen med Varangerhalvøya.

Fakta: Tiltak for å redde fjellreven

Fjellreven har lenge vært et av Norges mest utryddingstruede pattedyr. De siste årene har aktiv avl, utsetting og fôring snudd den negative utviklingen:

  • Fjellrevvalper avles opp på avlsstasjonen i Oppdal og settes ut i naturen.
  • Fjellreven får støtteforing fra fôrautomater flere steder.
  • Noen steder blir rødrev fjernet for å gi fjellreven en bedre sjanse i konkurransen om mat og hi.
  • Overvåkingsprogrammet for fjellrev dokumenterer utviklingen.
  • Som prioritert art er fjellreven og hiene sikret mot forstyrrelser og ødeleggelse.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fjellrevvalper på Varangerhalvøya, hvor antall valper er nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Fjellrevvalper på Varangerhalvøya, hvor antall valper er nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Last ned bilde
Fjellrevvalper på Varangerhalvøya, hvor antall valper er nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Fjellrevvalper på Varangerhalvøya, hvor antall valper er nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Last ned bilde
I år kom det også et kull i Nâssâ i Vest-Finnmark. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
I år kom det også et kull i Nâssâ i Vest-Finnmark. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom