Visit Hardangerfjord

Reiselivet i Hardanger tapar millionar

Del

Næringa er hardt ramma av koronapandemien. Heile 97 prosent av reiselivet i regionen tapar pengar som fylgje av viruset.

Bløming i Hardanger
Bløming i Hardanger

– Dette er ein veldig vanskeleg og krevjande situasjon der mange må ty til permitteringar og stenga ned drifta, seier Andreas Skogseth, reiselivsdirektør i Visit Hardangerfjord.

Brutale tider

Han og kollegaene i destinasjonsselskapet gjennomførte nyleg ei undersøking blant medlemsbedriftene sine. Totalt 35 ulike verksemder svarte på undersøkinga. Der kjem det fram at reiselivet i regionen verkeleg blør for tida:

  • 97 prosent tapar pengar som fylgje av viruset
  • Dei 35 bedriftene har fått avbestillingar og kanselleringar for om lag 60 millionar kroner fram til no
  • 64 prosent har permittert tilsette

Over halvparten har over 75 prosent færre bookingar enn på same tidspunkt i fjor. Held dette fram, vil tapet for desse 35 verksemdene ligga på godt over 100 millionar kroner berre i sommar.

– Dette er svært alvorleg. Reiselivet i Hardanger har ein omsetnad på godt over 1 milliard kroner og sysselset over 1.300 personar. Dette gjer reiselivet til blant dei viktigaste næringane i regionen, opplyser Skogseth i ei pressemelding.

Ynskjer fleire tiltak

Regjeringa har lansert tiltak som avgiftsreduksjonar, betalingsutsetjingar og kriselån, men det er ikkje nok, fryktar reiselivsdirektøren. Han viser til at mykje av inntektsgrunnlaget for årets sesong er borte, samstundes som 2021 kan verta utfordrande med tanke på etterspurnad og gjenoppbygging av næringa. No håpar han på fleire sterke tiltak og hjelpande hender frå regjeringa.

– Direkte likviditetsstønad er kritisk naudsynt for å unngå konkursar og ei tilbakesatt reiselivsnæring som det vil ta lang tid å bygga opp igjen. Mange av aktørane er hjørnesteinsverksemder i lokalsamfunna, og eventuelle konkursar vil gje store negative ringverknader i lang tid framover.

Fokuserer på nordmenn i marknadsføringa

Destinasjonsselskapet har sjølv gjort fleire grep for å tilpassa seg den uheldige situasjonen. Blant anna jobbar dei aktivt med å nå ut til fleire nordmenn på sosiale medier og andre digitale flatar. Denne kundegruppa vert veldig viktig når reiselivet opnar dørene igjen.

– Me reknar med at det Norske folk kjem til å feriera i eige land framover, og no sit dei heime og drøymer seg bort. Difor legg me ut mykje innhald på blant anna sosiale medier.

Visit Hardangerfjord har faktisk sett ein auka aktivitet på Instagram og Facebook dei siste vekene, og brorparten av desse brukarane er nordmenn. Skogseth oppmodar difor innbyggjarane i Hardanger om å visa fram regionen på sosiale medier framover.

– Bli med på den store dugnaden og ta i bruk det lokale næringslivet. Dei er heilt avhengige av all den støtta dei kan få, avsluttar han.  

Nøkkelord

Kontakter

Reiselivsdirektør Andreas Skogseth
+47 926 64 894

Bilder

Bløming i Hardanger
Bløming i Hardanger
Last ned bilde
Trolltunga i Hardanger
Trolltunga i Hardanger
Last ned bilde
Andreas Skogseth, reiselivsdirektør, Visit Hardangerfjord
Andreas Skogseth, reiselivsdirektør, Visit Hardangerfjord
Last ned bilde

Om Visit Hardangerfjord

Visit Hardangerfjord
Visit Hardangerfjord
Sandvenvegen 40
5600 Norheimsund

56 55 38 70http://www.hardangerfjord.com

Visit Hardangerfjord er eit destinasjonsselskap som marknadsfører Hardanger-regionen med kommunane Kvam, Eidfjord, Ulvik, Ullensvang og Kvinnherad. Vår misjon er å visa fram og korta ned avstanden til den desidert mest spanande regionen i Noreg.