Godsalliansen

Regjeringens Klimaplan må føre til en kursendring for Nasjonal Transportplan

Del

Godsalliansen mener at Klimameldingen regjeringen la frem i dag forplikter regjeringen til å prioritere de prosjektene som kan få raskt effekt for mer effektiv godstransport og lavere klimagassutslipp i kommende Nasjonal Transportplan (NTP).

Foto: Rune Fossum
Foto: Rune Fossum

Regjeringen la i dag frem en offensiv plan for hvordan Norge skal kutte sine klimautslipp de neste ti årene. I løpet av våren skal regjeringen skal legge frem forslag til ny NTP for perioden 2022-2033. Det er den største utbyggingsplanen Stortinget skal vedta for samme tidsperiode.

- Det vil ikke være mulig å nå klimamålene om vi ikke endrer kurs. Vi må både begrense oss med hensyn til store nye utbygginger, og vi må gjøre vedtak som endrer transportmønstrene i retning av mer klimavennlige transportbærere, som sjø og jernbane, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

Regjeringen skriver i Klimaplanen at Nasjonal Transportplan 2022-2033 skal bygge opp under halveringsambisjonen i transportsektoren.

- Det er positivt at regjeringen signaliserer en ambisjon, men det er ikke nok. Det må være et absolutt krav. Det må innføres et klimatak for NTP og et arealregnskap som sikrer at vi ikke ødelegger naturmangfoldet. Klimameldingens tiltak på transportsektoren er ikke nok til å oppnå dette, sier Hansen.

Nasjonal Transportplan er først og fremst en plan for utbygging av infrastruktur. Denne infrastrukturen og hvilke utbygginger som prioriteres er helt grunnleggende for hvordan transportmønstrene i Norge vil utvikle seg de neste ti årene.

- Hvis regjeringen mener alvor med disse klimamålene, er de nødt til å prioritere utbyggingsprosjekter som fører til at godstransport løftes over på mer miljøvennlige taransportbærere som sjøfart og jernbane, sier Hansen.

Prosjektene som står i kø for å styrke godstransporten på sjø og jernbane er relativt sett svært små i forhold til de store utbyggingsplanene tradisjonelt preger NTP. Utvidelse av et krysningsspor på jernbanen, som kan løfte tusenvis av trailere fra vei til bane i året, koster som rundt 200 mill kr. Det er 0,05 promille av utbyggingen av fergefri E39 estimert til 382 mrd. En havnemudring koster omtrent det samme som én kilometer med motorvei.

- En utfordring for tidligere transportplaner er at de har lagt mer vekt på fremskrivninger av hva som vil skje om man ikke tar grep, enn hvordan vi ønsker at utviklingen faktisk skal bli. Kommende NTP må legge de politiske målsettingene til grunn for Nasjonal Transportplan. Basert på målene til storsamfunnet. Da må de prosjektene som kan få raskt effekt for mer effektiv godstransport og lavere klimagassutslipp prioriteres, avslutter Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Rune Fossum
Foto: Rune Fossum
Last ned bilde
Foto: Ole Palmstrøm, LO Media
Foto: Ole Palmstrøm, LO Media
Last ned bilde

Om Godsalliansen

Godsalliansen
Stortingsgata 22
0161 OSLO

99226638https://www.facebook.com/vegtilsjoogbane/
Godsalliansen er en sammenslutning av organisasjoner innnen sjø-, jernbane- og veitransport som arbeider for at mer godstransport overføres fra veg til sjø og bane. Bra for miljøet, færre ulykker, mindre vegslitasje og mindre kø.
Disse er med:

Vy, CargoNet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Norske Havner, Sjømat Norge, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund og Yrkestrafikkforbundet.

Følg pressemeldinger fra Godsalliansen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Godsalliansen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Godsalliansen

Budsjettforliket: Viktig sikring av nettolønnsordningen og Kystruten1.12.2020 23:04:04 CET | Pressemelding

Godsalliansen er fornøyd med at budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har sikret nettolønnsordningen og drift av Kystruten langs hele seilingsruten fra Kirkenes til Bergen. Vi er likevel skuffet over kutt i ordningen «Havnesamarbeid» og at det ikke er funnet midler til å videreføre utbedringer av kapasitet på Ofotbanen og en rekke viktige maritime prosjekter langs kysten.