Godsalliansen

Lite nytenking i Nasjonal transportplan

Del

- Det er beklagelig at Nasjonal transportplan i så stor grad følger tidligere planer, uten tydelige grep for å endre kurs når det gjelder klima, naturinngrep og ønsket samfunnsutvikling i transportsektoren, sier Jahn Cato Bakken, leder i Godsalliansen og nestleder i Norsk sjømannsforbund.

Godsalliansen ber om at elektrifisering av Solør- og Rørosbanen fremskyndes med oppstart i 2025.
Godsalliansen ber om at elektrifisering av Solør- og Rørosbanen fremskyndes med oppstart i 2025. CargoNet

Godsalliansen er imidlertid sterkt kritisk til at satsingen på tiltak langs kysten reduseres, og at de største beløpene fortsatt skal gå til å styrke veisektoren. Andelen av Nasjonal transportplan som er viet til kystformål har flat fra 3% i inneværende NTP til 2,8 i regjeringens forslag til ny NTP.

- Sjøtransporten er energieffektiv, og krever ikke inngrep i sårbar natur. Ved å flytte mer gods fra vei til blir det færre ulykker, mindre veislitasje, mindre plastforurensning og mindre utslipp. Det vil spare samfunnet for store kostnader, sier Bakken.

Godsalliansen er kritisk til at regjeringen mener det er lite hensiktsmessig med et mål om godsoverføring. Regjeringen begrunner vrakingen av godsoverføringsmålet med at det ikke har skjedd særlig mye på dette området, til tross for at det har vært et mål.

- Problemet er ikke at det har vært et mål. Problemet er at målet ikke er fulgt opp med hensiktsmessige tiltak, sier Bakken.

Godsalliansen mener at transportplanen fremstår som en tapt mulighet som overordnet plandokument for en ønsket samfunnsutvikling. Bakken peker blant annet på at Norge har forpliktet seg til å nå målet om 55 prosent kutt i klimagassutslipp de neste seks årene. I tillegg vil hensynet til naturmangfold sette klare rammer for arealinngrep.

- Da vi fikk vår første nasjonale transportplan for 20 år siden var tanken at man skulle ha en helhetlig plan som ser transportsystemene i sammenheng. Det har man dessverre ikke lykkes med. Planen har blitt en oppsamling av tiltak. Nå er det viktigere enn noensinne at vi får en Nasjonal Transportplan som tar inn over seg de store samfunnsutfordringene og styrer samfunnsutviklingen i den retningen vi ønsker, sier Bakken.

Et av Godsalliansens viktigste innspill til Nasjonal transportplan og norsk transportpolitikk har vært behovet for å ta bedre vare på det vi har. Derfor er det svært positivt at regjeringens forslag til NTP dytter på flere store prosjekter til fordel på en økt satsing på vedlikehold.

- Det hjelper lite med nyinvesteringer om det som er mellom de nye prosjektene forfaller. Det gjelder både jernbane-, sjø- og veitransport. Vi er glad for en tydelig ambisjon om å gjøre et innhugg i vedlikeholdsetterslepene, sier Bakken.

Det er flere gode tiltak for godstransporten i jernbanedelen av Nasjonal transportplan. Fokuset på korridorene Oslo-Trondheim og Oslo-Narvik er riktig. Det er stor etterspørsel etter godstog på Nordlandsbanen, men kapasiteten mellom Oslo og Trondheim er begrensende.

- Ambisjonen om å få lengre godstog er veldig viktig. Det vil også være positivt for den planlagte sjøgående godsruta mellom Bodø og Tromsø. Men vi mener regjeringen skal være enda mer offensiv og prioritere elektrifisering av Rørosbanen med oppstart allerede i 2025, sier Bakken.

Sikkerhetspolitikken har et større fokus i denne NTPen enn den har hatt i tidligere planer. Krig i Europa og NATO-medlemskap for Sverige og Finland har innvirkning på infrastrukturbehovene til Forvaret. Dette fører til økt fokus på øst-vest-korridorer og sammenkoblinger av sjø og jernbane.

- Godsalliansen er glad for at regjeringen prioriterer kapasitetsøkning på Ofotbanen. Sammenkoblingen mellom Narvik havn og jernbanen er viktig både sivilt og militært. Vi mener derfor at utbedringene på Ofotbanen må være en del av en langsiktig plan om dobbeltspor, sier Bakken.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jahn Cato Bakken, leder av Godsalliansen og nestleder i Norsk sjømannsforbund.
Jahn Cato Bakken, leder av Godsalliansen og nestleder i Norsk sjømannsforbund.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Godsalliansen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Godsalliansen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Godsalliansen

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye