Ergoterapeutene

Regjeringens forslag raserer hjelpemiddelordningen

Del

Norsk Ergoterapeutforbud sitt landsmøte, som ble avviklet i Trondheim 8 til 10.november, ber Stortinget avvise forslaget om å flytte ansvaret for hjelpemidler fra folketrygden/NAV til kommunene.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at ansvaret for hjelpemidler overføres til kommunene. Dette omtales som en justering. Ergoterapeutenes landsmøte mener imidlertid at dette ikke er en justering, men en rasering av hjelpemiddelordningen.

Flertallet av høringsinstansene til Hjelpemiddelutvalgets ekspertrapport (2017) ønsket heller ikke en slik overføring. Det gjelder både brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner og kommunene selv.

En folketrygdfinansiert hjelpemiddelordning gir innbyggere trygghet, det sikrer hverdagsmestring, deltakelse og likestilling, og er med på å utjevne sosiale forskjeller. Tekniske hjelpemidler kompenserer for nedsatt funksjon og gjør det mulig for flere å klare seg selv og være i arbeid.

Forslaget om ansvarsoverføring vil gi store forskjeller på tjenester mellom kommunene. Det vil også ødelegge tverrfaglige, spesialiserte fagmiljøer ved NAVs hjelpemiddelsentraler.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Ergoterapeutene

Ergoterapeutene
Ergoterapeutene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 05 99 00http://www.ergoterapeutene.org

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge.

Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge. Vi ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel.

Vi har i overkant av 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg saker fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom