Samferdselsdepartementet

Regjeringen oppretter tilskuddsordning på 100 millioner kroner for buss- og passasjerbåtselskaper

Del

- Regjeringen har jobbet hardt for hjelpe aktører og bedrifter innenfor en rekke bransjer som ble hardt rammet av nedstengingen som følge av koronaviruset. Nå er tilskuddsordningen til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåter klar. Vi har lagt 100 millioner kroner på bordet til denne ordningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Med denne tilskuddsordningen får operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter mulighet til å søke om midler etter at nedstengingen i forbindelse med utbruddet av koronaviruset rammet bransjen hardt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Med denne tilskuddsordningen får operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter mulighet til å søke om midler etter at nedstengingen i forbindelse med utbruddet av koronaviruset rammet bransjen hardt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget bevilget 100 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter. Formålet med tilskuddet er å opprettholde tilbudet av kommersielle langdistanse buss- og passasjerbåtruter ved å kompensere for tap som følge av smitteverntiltak som er innført for å bekjempe covid-19. 

- Vi har nå fått den endelige godkjenningen fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om at dette ikke bryter med statsstøtteregelverket. Det betyr at tilskuddsordningen kan opprettes, sier samferdselsministeren.

Nedgang på 85-95 prosent

Alle kommersielle operatører som har løyve for rutetransport med buss eller passasjerbåt på en rute som er lengre enn 80 km, kan søke om tilskudd etter ordningen så lenge ruten har helårsdrift og det ikke mottas kompensasjon for offentlig tjenesteytelse på ruten.

Nedstengingen av samfunnet etter utbruddet av covid-19, førte til at etterspørselen etter disse transporttjenestene sank med mellom 85 og 95 prosent, ifølge NHO Transport. Ruter ble lagt ned på midlertidig basis, og mange av sjåførene ble permittert eller omdisponert til annet arbeid. Fortsatt drift av de resterende rutene påførte næringen betydelige tap.

- Vi har jobbet tett med NHO Transport i utformingen av denne ordningen. På den måten har vi sørget for at den treffer bransjen best mulig. Det kommersielle buss- og passasjerbåtmarkedet er viktig for Norge, sier Hareide.

Bilder

- Med denne tilskuddsordningen får operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter mulighet til å søke om midler etter at nedstengingen i forbindelse med utbruddet av koronaviruset rammet bransjen hardt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Med denne tilskuddsordningen får operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter mulighet til å søke om midler etter at nedstengingen i forbindelse med utbruddet av koronaviruset rammet bransjen hardt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig14.9.2020 15:00:00 CESTPressemelding

Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030. – Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom