Norsk JernbaneforbundNorsk Jernbaneforbund

Regjeringen melder jernbanen inn i EU - I dag klokken 15 stopper togene

Del

Ansatte på jernbanen reagerer kraftig på at regjeringen benytter sjansen til å gjøre store endringer i norsk jernbane under Korona-situasjonen. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) stopper i dag togene i to minutter i protest mot innføring av EUs fjerde Jernbanepakke.

Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

I går feiret Norge nasjonaldagen. Vi lever alle i en slags unntakstilstand nå. Vanlig demokratisk virksomhet er ikke mulig. Verken barnetog eller større politiske demonstrasjoner.

- Vi reagerer kraftig på at regjeringen benytter sjansen til å gjøre store endringer i norsk jernbane under Korona-situasjonen, sier Rolf Ringdal, Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

- Ansatte på jernbanen er sinte og skuffet. Vi gjennomfører ikke en politisk streik som vil føre til økt trengsel på togene, men ansatte på jernbanen vil i stedet stoppe togene i to minutter, Det er viktig for oss å presisere at dette gjøres for ikke å ramme trafikkavviklingen, slik en politisk demonstrasjonsaksjon ville gjort, sier Rolf Ringdal.

I strid med Grunnloven og EØS-avtalen.

Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon. Dette er konklusjonen i en juridisk betenkning fra professor Christoffer Conrad Eriksen.(vedlagt)

- Det er uakseptabelt at regjeringen skal tvinge gjennom denne saken av flere årsaker. Det er åpenbart at de juridiske avklaringene ikke er grundige nok, i tillegg forsøker vi å håndtere en unntakstilstand. Myndighetene fraråder store folkeansamlinger og ordinær møtevirksomhet, det hindrer gode demokratiske prosesser, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Avdemokratiserer jernbanen.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur.

- EUs fjerde jernbanepakke har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Regjeringen har allerede vedtatt jernbanereformen. Å vedta EUs jernbanepakke er derfor ikke nødvendig, men vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all framtid.

– Regjeringen vil flytte makta til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, sier Rolf Ringdal.

– Og, norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, understreker Rolf Ringdal.

EUs fjerde jernbanepakke.

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

  • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.
  • EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.
  • EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Jane Brekkhus Sætre, 908 78 583
Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Rolf Ringdal, 916 79 998
Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund

Bilder

Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
Last ned bilde
Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.
Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneforbund
Møllergata 10
0179 Oslo

23 06 83 53http://www.njf.no

Følg pressemeldinger fra Norsk Jernbaneforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Jernbaneforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Jernbaneforbund

Full stans i kollektivtrafikken 10. oktober - regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU7.10.2019 13:39:03 CEST | Pressemelding

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Derfor går vi til politisk streik over hele landet 10. oktober mellom klokka 12.00 og 14.00. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken. Tog, busser, trikk og t-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom