Samferdselsdepartementet

Regjeringen legger til rette for at elektronisk billettering på ferje kan videreføres

Del

– Erfaringene med elektronisk billettering på ferje er gode, og mange ønsker at dette skal være mulig også i framtiden. Derfor legger vi nå til rette for at billetteringen kan fortsette uten at det er i strid med personvernregelverket, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Ordningen med elektronisk billettering har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Ordningen med elektronisk billettering har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

I statsråd i dag legger regjeringen frem forslag om å endre yrkestransportloven slik at det blir tydelig at offentlige myndigheter og andre aktører kan behandle personopplysninger når de utfører sine oppgaver.

– Med denne lovendringen legger vi blant annet til rette at for Statens vegvesen og fylkeskommunene kan benytte elektroniske systemer for å kreve inn betaling for ferjereiser. Det har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsministeren.

Det har vært mulig med elektronisk billettering på ferje siden april 2020, da covid-19-pandemien nødvendiggjorde tiltak på ferjene for å hindre smittespredning. En midlertidig lov har sørget for det.

– Under pandemien var dette viktig for å redusere kontakten mellom passasjerene og ferjemannskapet. Samtidig hadde det mange positive konsekvenser, som at de reisende får betalt for seg på en trygg og effektiv måte. Det gir også god flyt i trafikken, mindre risiko for ulykker ved ombordkjøring og tidsbesparelser for både ferjeselskapene og reisende. Jeg er glad for at dette kan fortsette, sier Nygård.                                                       

For mer informasjon, se:

Nøkkelord

Bilder

– Ordningen med elektronisk billettering har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Ordningen med elektronisk billettering har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom