Samferdselsdepartementet

Regjeringa vil forlenge ordninga med smittefri billettering på ferjene

Del

– Smittesituasjonen er uføreseieleg og det er nødvendig å forlenge enkelte tiltak for å redusere spreiinga av covid-19-viruset. Derfor gjer vi det mogleg med skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke som betaling for ferjereiser òg utover i 2022. Denne ordninga gjer det tryggare både for passasjerane og ferjemannskapet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Vi har fått ei rekke førespurnadar frå næringa, fylkeskommunane og andre saka vedkjem om å forlenge ordninga på grunn av smittesituasjonen. Vi lyttar til dei som jobbar med dette og kjenner på utryggleiken i sin kvardag, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD
- Vi har fått ei rekke førespurnadar frå næringa, fylkeskommunane og andre saka vedkjem om å forlenge ordninga på grunn av smittesituasjonen. Vi lyttar til dei som jobbar med dette og kjenner på utryggleiken i sin kvardag, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD

I statsråd i dag legg regjeringa fram forslag om å forlenge den mellombelse lova som gjer det mogleg med smittefri billettering på ferjene. I lovforslaget er det lagt opp til at ordninga kan vare fram til 1. juli 2022.

Den mellombelse lova gir Statens vegvesen og fylkeskommunane moglegheit til å nytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for å kunne krevje inn betaling for ferjereiser i staden for manuell betaling. Denne ordninga har vore i bruk sidan april 2020, noko som har vore viktig for å kunne drifte ferjene med nødvendig mannskap og samstundes sikre inntekter frå ferjene.

- Ordninga med skiltgjenkjenning har fungert godt. Kontakten mellom passasjerar og ferjemannskap er redusert, og dei reisande får betalt for seg på en trygg og effektiv måte. Vi er for tida i ein situasjon med aukande smitte i samfunnet og stor belastning på helsetenestene. Regjeringa oppmodar folk til å avgrense nærkontakt med andre. Kontakt med mannskap på ferjer er inkje unntak, og det er nødvendig å halde fram med tiltak her for å sikre drift av ferjesambanda, seier samferdselsministeren.

Lova kan berre nyttast for å hindre smitte

Dagens mellombelse lov blir oppheva 1. januar 2022 dersom ho ikkje blir endra.

- Vi har fått ei rekke førespurnadar frå næringa, fylkeskommunane og andre saka vedkjem om å forlenge ordninga på grunn av smittesituasjonen. Vi lyttar til dei som jobbar med dette og kjenner på utryggleiken i sin kvardag, seier Nygård.

Sjølv om forslaget er å oppheva lova 1. juli 2022, kan ordninga likevel berre nyttast av Statens vegvesen og fylkeskommunane så lenge det er eit behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene.

- Fleire ønsker at den mellombelse ordninga med elektronisk billettering på ferjene blir permanent. Samferdselsdepartementet arbeidar for tida med å førebu permanente endringar i yrkestransportlova, slik at registrering av bilskilt for ferjebillettering og annan behandling av personopplysningar i den forbindelse blir ein del av lovverket vi allereie har. Dette vil følge vanlege prosessar, inkludert ei offentleg høyring, seier samferdselsministeren.

For meir informasjon, sjå:

Bilder

- Vi har fått ei rekke førespurnadar frå næringa, fylkeskommunane og andre saka vedkjem om å forlenge ordninga på grunn av smittesituasjonen. Vi lyttar til dei som jobbar med dette og kjenner på utryggleiken i sin kvardag, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD
- Vi har fått ei rekke førespurnadar frå næringa, fylkeskommunane og andre saka vedkjem om å forlenge ordninga på grunn av smittesituasjonen. Vi lyttar til dei som jobbar med dette og kjenner på utryggleiken i sin kvardag, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Ønsker at Tolletaten skal kunne teste bilførere for ruskjøring25.1.2022 09:29:28 CET | Pressemelding

- Det er i dag rundt 140 000 mennesker som kjører i ruspåvirket tilstand på norske veier hver dag. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og sine medtrafikanter. Vi ønsker nå å styrke kontrollen med ruskjøring, og ønsker at også Tolletaten, som har en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kontrollkompetanse, skal kunne kontrollere ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom