Samferdselsdepartementet

Regjeringa innfører eit eige rabattkort for personreiser på ferjer

Del

- Regjeringa ønskjer å gjera det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørgjer vi for at dei som reiser utan køyretøy får bli del av AutoPASS-ordninga, slik ordninga var tidlegare. Dette er viktig for dei det gjeld, for det skal framleis vera enkelt å ta ferje i Noreg, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet

Etter at regjeringa bad Vegdirektoratet sjå på regelverket for AutoPASS på ferjer, kom direktoratet med eit framlegg til å oppretta eit eige AutoPASS ferjekort for personreiser, som ein første delleveranse. Samferdselsdepartementet endrar no regelverket slik at ordninga kan innførast.

- Når AutoPASS for ferje vart innført frå årsskiftet, var det ikkje intensjonen at folk skulle oppleve eit dårlegare tilbod. På den bakgrunn har eg teke fleire initiativ for å auke fleksibiliteten. Vi kjem til å levere dette fortløpande gjennom denne hausten, seier Dale.

Før sommaren gav departementet Vegdirektoratet i oppdrag å sjå på utforminga av takstregelverket, med sikte på justeringar av korleis regelverka fungerer. Siktemålet er å finna løysingar slik at vilkåra for å oppnå rabatt skal vere like god tidlegare ordningar.

Samferdselsministeren peikar på at det er bede om ei løysing slik at idrettslag og i framtida kan reisa slik dei gjorde tidlegare. Utover første delleveranse med eige personkort for personar, er direktoratet bede om å sjå på ordningar for mellom anna forskottsbetaling for næringslivet.

- Eg har forsikra meg om at dette arbeidet har høg prioritet i vegdirektoratet, slik at folk så raskt som råd får betre tenester enn i dag, seier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Bilder

No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
No får reisande utan køyretøy bli del av AutoPASS-ordninga for ferjer. Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 202026.2.2020 08:16:51 CETPressemelding

– Å sørge for god trafikksikkerhet er noe av det viktigste jeg gjør som samferdselsminister. Men i dette arbeidet må vi alle bidra, og lokalt engasjement er svært viktig. Med tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom