Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Regional styrking av skred- og vassdragsavdelingen i NVE

Del

Etter ny organisering og økte midler fra Regjeringen, legges både lederfunksjoner og økt fagekspertise til NVEs regionkontorer denne høsten.

NVEs avdeling for skred og vassdrag er ansvarlig for kartlegging av og sikring mot flom og skred. Tidligere i år fikk avdelingen ny direktør, Brigt Samdal, som leder avdelingen fra NVEs kontor i Førde. Etter endret organisering denne våren, er ledergruppen fordelt på kontorene i Førde, Hamar, Trondheim, Stranda, Narvik, Tønsberg og Oslo.

Økte midler styrker regionene

Denne våren har Regjeringen også økt NVEs økonomiske rammer til bemanning innen kartlegging og forebygging av skred. Fire nye geoteknikere har blitt ansatt i henholdsvis Kristiansand, Trondheim og Oslo. Flere forventes å bli ansatt utover høsten, også disse ved ulike kontorer i landet.

- NVE skal bedre hele Norges evne til å håndtere flom- og skredrisiko. Da er det viktig å ha kompetansen fordelt rundt om i hele landet. Vi ser også at det har en verdi å kunne tilby kompetente medarbeidere en mulighet til å ha arbeidsplassen lokalt, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Samdal.

- Erfaringene med hjemmekontor i koronaperioden har vist at vi kan jobbe godt sammen og ha et godt arbeidsmiljø selv om medarbeiderne er fordelt på mange ulike lokasjoner, avslutter Samdal.

Slik er den nye ledergruppen i avdelingen:

 • Ny seksjonssjef Anlegg: Magne Fjeldheim (Trondheim)
 • Ny seksjonssjef Arealplan: Øyvind Leirset (Oslo)
 • Ny seksjonssjef Flom, overvann og miljø: Kari Reistad (Hamar)
 • Ny seksjonssjef Sikring: Siss-May Edvardsen (Førde)
 • Ny seksjonssjef Skred: Lars Harald Blikra (Trondheim)
 • Ny regionsjef Region midt: Terje Thuseth (Trondheim)
 • Ny regionsjef Region vest: Aart Verhage (Førde)
 • Regionsjef i Region nord: Knut Hoseth (Narvik)
 • Regionsjef i Region øst: Toril Hofshagen (Hamar)
 • Regionsjef i Region sør: Anne Cathrine Sverderup (Tønsberg)
 • Fungerende seksjonssjef Teknisk fjellskredovervåkning: Eldar Gjærde (Stranda)

Kontakter

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom