Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Redningsaksjon trappes ned - NVE fortsetter sin bistand

Del

Politiet meldte tirsdag ettermiddag at redningsaksjonen på Gjerdrum nå trappes ned. NVE fortsetter med å bistå både kommune og politiet i det videre arbeidet.

Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE
Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE

I tiden framover vil NVE bistå politiet i deres videre arbeidNVE fortsetter også arbeidet med analyse av grunnundersøkelser og vurdering av om enkelte områder etter hvert kan tas i bruk. Informasjonen leveres til politietsom eventuelt beslutter å oppheve evakuering. 

 – Varbeider kontinuerlig med å kartlegge og vurdere hele området som er evakuertog skoleområdet har prioritet. Utover det kan vi noe forenklet si at vi jobber oss nærmere og nærmere skredkanten for å gradvis kunne gi råd om evakuerte områdersier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.   

Strenge krav til bygging på kvikkleire 

Kvikkleireskred skyldes prosesser med svært treg responstid, som erosjon fra en elv eller bekk over tid, eller menneskelig aktivitet, som deponering av masser eller grave- og sprengningsarbeid. 

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det må også være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred.  

– Myndighetene setter strenge krav til bygging på kvikkleire. Der man vet at det kan være fare for et skred er det mulig å gjøre sikringstiltak for å øke stabiliteten og redusere risikoen. Dette er én av NVEs viktigste oppgaver, sier Samdal. 

Oppdatert informasjon legges ut fortløpende nettsidene våre. Her finner du også informasjon om kvikkleireskred og kartlegging av faresoner. 

Bilder fra skredet kan lastes ned fra NVEs fotodatabase. 

 

Kontakter

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke sms)

NVEs beredskapstelefon: 909 92 231 (døgntilgjengelig)

Jordskredvarslingen: 400 28 777 (ikke sms)

Bilder

Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE
Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE
Last ned bilde
Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE
Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom