Fellesorganisasjonen

Rapport: Strengere etiske krav til sosialarbeidere?

Del

Pasientenes sikkerhet blir sikret ved at helsepersonell har krav til autorisasjon. Dette kravet stilles ikke for sosialarbeidere.

Grafikk av Andrey Popov, lisens FO
Grafikk av Andrey Popov, lisens FO

Autorisasjon sikrer skikkethet og sikkerhet.

Pasienter i sårbare situasjoner skal være trygg på at de som hjelper dem er egnet til jobben. Helsepersonelloven og kravet til autorisasjon sørger for at helsepersonell har nødvendig kvalifikasjon og kompetanse, og forplikter dem til å utøve faget på en etisk forsvarlig måte. Det samme kravet stilles ikke i dag til barnevernspedagoger og sosionomer.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og organiserer disse yrkesgruppene.I over seksti år har forbundet jobbet for at også disse skal autoriseres. Forbundet mener at det bør stilles like strenge krav til etisk yrkesutførelse for ansatte i blant annet helsevesenet, barnevernet og Nav. Likevel blir forslaget nedstemt i Stortinget. Den viktigste årsaken er usikkerhet rundt hvilket lovverk som bør brukes.

9. juni presenterer professor i rettsvitenskap Bente Ohnstad sin juridiske utredning av hvordan sosialarbeidere kan autoriseres. 

Hun kalles gjerne "helsepersonellovens mor" for sitt forarbeid til dagens lov om helsepersonell. Hun har publisert fagbøker og artikler innen helserett, med særlig vekt på ansvar, rettssikkerhet og personvern.

Pressen inviteres til rapportlanseringen og får anledning til å stille spørsmål til blant annet Ohnstad, Helsetilsynet og organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Tid: 9. juni, kl. 12.00 (servering kl. 11.30)

Påmelding via e-post til charles@fo.no

Ta kontakt ved spørsmål eller for å settes i kontakt med kilder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Grafikk av Andrey Popov, lisens FO
Grafikk av Andrey Popov, lisens FO
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer 33 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Medlemmene våre er hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor pleie og omsorg, rus og psykiatri, barnevern, skole og Nav. Deres fagkunnskap hjelper. FO vil være en ressurs i tariffpolitiske og samfunnspolitiske spørsmål. Fordi vi står opp for dem, som står opp for andre.