Miljødirektoratet

Pukkellaks er en alvorlig trussel

Del

Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark. Foto: Eva B. Thorstad
Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark. Foto: Eva B. Thorstad

− Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge. Risikovurderingen viser at den kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Se strømming av lansering her

Pukkellaksen er en laksefisk som naturlig hører hjemme i Stillehavet, men har etter utsettinger nord i Russland også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot pukkellaksen, har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) lage den foreliggende risikovurdering av pukkellaks.

Les mer og last ned risikovurderingen på VKMs nettsider.

Aktuelt med handlingsplan

I tildelingsbrevet 2020 har Miljødirektoratet fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å følge opp anbefalingene i VKMs risikovurdering og etter nærmere avtale med KLD utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks.

− Det er gjort en enorm frivilling innsats mange steder på utfisking. Tilrettelegging for slik innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil bli et sentralt oppfølgingspunkt, sier Hambro.

Evaluering av bekjempelse av fremmede arter viser at dette i mange tilfeller er samfunnsøkonomisk lønnsomt og kan være svært effektivt for å unngå tap av naturmangfold og annen negativ påvirkning. Samtidig er det svært krevende å fjerne arter som har etablert seg i naturen.

− Det er ikke tvil om at det vil by på store utfordringer å bekjempe en laksefisk som har spredd seg såpass bredt, sier Hambro.

Neste bølge kan komme i 2021

Det vil i alle tilfeller være aktuelt med et system for overvåking/registrering av pukkellaks. Rapporten peker også på at det fortsatt er en del kunnskapshull.

− Pukkellaksens spesielle biologi gjør at det foreløpig er kun i oddetallsår vi forventer store innsig til norske vassdrag. Det vil si at vi har noe tid til å områ oss før neste bølge potensielt kommer sommeren 2021, sier Hambro.

Bilder

Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark. Foto: Eva B. Thorstad
Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark. Foto: Eva B. Thorstad
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom