Norsk Folkehjelp

Priv. til red: Arbeiderpartiets landsmøte og FN-traktaten som forbyr atomvåpen

Del

Arbeiderpartiets landsmøte tar i dag stilling til om Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det kan det fort gjøre på sviktende grunnlag.

Mektige aktører ytrer seg nå i norske medier om saken. Norsk Folkehjelp oppfordrer redaksjonene til å sørge for balansert dekning av påstanden om at forbudstraktaten legger opp til ensidig nedrustning.
Når for eksempel Jonas Gahr Støre i sin tale til landsmøtet fredag hevdet at hvis Norge undertegner forbudet må vi si til allierte atomvåpenstater at «vi forventer at de ruster ned ensidig», bør ekspertise på folkerett og nedrustning benyttes for å belyse om han har grunnlag for å si dette.

Norsk Folkehjelp vil være tilgjengelig for kommentarer ved våpenpolitisk rådgiver Grethe Østern på +33649248261 eller kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard +47 950 45 667

Forslag til uavhengige eksperter som kan kommentere dette er:
Gro Nystuen på Folkerettsinstituttet
Kjølv Egeland, professor i kjernefysisk nedrustning på Institut d’etudes politiques de Paris
Sverre Lodgaard i NUPI
Beatrice Fihn, direktør ICAN
Også Norges Røde Kors er en viktig aktør å intervjue i dette spørsmålet.


Norsk Folkehjelps syn:
Norsk Folkehjelp mener at selve premisset for Støres advarsel mot atomvåpenforbudet er oppkonstruert. Hvis Norge undertegner forbudsavtalen er det ingenting som tilsier at vi må si til allierte atomvåpenstater at «vi forventer at de ruster ned ensidig», slik han hevdet. Hvis det var tilfelle, ville Norsk Folkehjelp selv ha advart mot denne avtalen. Det Norge derimot bør gjøre hvis vi undertegner, er å forsøke å få USA, Storbritannia og Frankrike og alle andre atomvåpenstater til å erkjenne at kjernefysisk avskrekking er en sikkerhetsstrategi som innebærer større risiko enn fordeler, og at vi forventer at de jobber mye hardere for å starte forhandlinger om gjensidig nedrustning.

For mer bakgrunn om nedrustning og FN-traktaten som forbyr atomvåpen, se følgende link:

Ikke ensidig nedrustning, sier Norsk Folkehjelp. Kronikk på Nye Meninger

Hva arbeiderpartiets landsmøtedeltagerne bør vite om atomvåpenforbudet? Punktvis tilbakevisning av argumentene mot atomvåpenforbudet.

Kontakter

Lenker

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er menneskeverd og like rettigheter for alle, uansett kjønn, handikap, etnisk tilhørighet, religion, alder, seksuell legning eller sosial status.

Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis. Visjonen krever involvering og innsats for å verne om liv og helse, bygge demokratiske samfunn og styrke folks evne til å mestre egen hverdag.

Vi viser solidaritet ved å støtte utsatte grupper, som urfolk, fattige bønder, kvinner og ungdom, slik at de selv får mulighet til å forsvare og fremme sine interesser. Vårt arbeid bygger på samarbeid mellom likeverdige partnere, ikke veldedighet. Veldedighet gir giveren kontroll over mottakeren, mens solidaritet innebærer å respektere partnernes integritet og deres rett til å sette sine egne betingelser.

Norsk Folkehjelp er partipolitisk uavhengig, men ingen politisk nøytral organisasjon. Vi tar standpunkt i viktige samfunnsdebatter, og vårt mål om en mer rettferdig verden innebærer at vi ofte velger samarbeidspartnere som kan være i opposisjon til eller i konflikt med makthaverne. Folkelig deltakelse og organisering er viktige tiltak for å sikre menneskerettighetene og gi folk mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelp skal være en støttespiller og et talerør for sine samarbeidspartnere.

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom