Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Prisøkning og rekordhøy krafteksport forrige uke

Del

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 48): I uke 48 økte kraftprisen både her til lands og i Europa. Fordi Norges prisnivå var lavere enn landene rundt oss ble det eksportert mer kraft enn normalt.

Foto. Rune Engsæter/ NVE.
Foto. Rune Engsæter/ NVE.

Ifølge våre foreløpige tall har Norge aldri hatt så høy nettoeksport over en uke. Årsaken til eksporten var høye kraftpriser i landene rundt oss, blant annet på grunn av mindre vindkraft og økte brensels- og CO2-priser, sier direktør i NVE, Inga Nordberg. 

Krafteksporten var totalt på 869 GWh*, og det ble eksportert både fra nordlige og sørlige deler av landet. Prisene i Norge var lavere enn landene rundt oss, noe som førte til den økte eksporten. 

Prisøkning i hele Norge 

Strømprisen gikk opp i alle deler av landet, men spesielt Midt- og Nord-Norge fikk en kraftig økning. 

Økningen var størst i Midt-Norge, der strømprisene gikk opp med 240 prosent, sammenlignet med uka før. I Nord-Norge ble kraftprisen doblet, sier Nordberg.  

Midt-Norge hadde en ukespris på 269 øre/kWh, mens den var 129 øre/kWh i nord. Prisene var likevel høyest i de sørlige delene av landet, hvor ukesprisen endte på 305 øre/kWhØkte brensels- og CO2-priser er viktige årsaker til prisoppgangen. I tillegg var det mindre vindkraft enn normalt for årstiden i Norden. 

Forventet nedgang i magasinfyllingen 

I forrige uke kom det mindre nedbør og tilsig enn gjennomsnittet over hele landet, og fyllingsgraden gikk ned med 2,7 prosentpoeng. I sørlige Norge gikk magasinfyllingen ned med 2,4 prosentpoeng. En slik nedgang i magasinfyllingen er normalt på denne tiden av året. 

Kraftsituasjonen framover   

Kraftsituasjonen det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. NVE jobber med å oppdatere analysene av utsiktene for vinteren og våren og vil fortsette å overvåke situasjonen kontinuerlig gjennom vinteren 

Framover vil det kun bli sendt ut pressemelding om kraftsituasjonsrapporten via NTB ved behov. Den faste kraftsituasjonsrapporten og vannmagasinstatistikken publiseres fortsatt hver onsdag våre nettsider. 

*tallene er foreløpige


www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:  

  • Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)  
  • Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)  
  • Fakta om strømstøtteordningen  
  • Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto. Rune Engsæter/ NVE.
Foto. Rune Engsæter/ NVE.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom